Powstaje zapora na granicy polsko-białoruskiej

kraj Polityka Wydarzenia

– Dzisiaj już wszyscy na Zachodzie widzą, że my, chroniąc granicę polsko-białoruską, chronimy wschodnią flankę NATO – powiedział premier Mateusz Morawiecki w środę (16 lutego br.) podczas konferencji prasowej przy granicy z Białorusią. W konferencji wziął również udział wiceminister Maciej Wąsik oraz gen. dyw. SG Tomasz Praga – komendant główny Straży Granicznej.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że Polska chroni swoją granicę. – Niektórzy nie uważali, że ten atak na granicę jest czymś nadzwyczajnym. Sądzono, że wystarczy przepuścić tych migrantów. Dzisiaj mielibyśmy setki tysięcy migrantów sprowadzonych z Bliskiego Wschodu, bo granica mogłaby być przekraczana w dowolny sposób – powiedział szef rządu.

Prezes Rady Ministrów mówił też o powodach budowy zabezpieczenia granicy. – Stawiamy skuteczną zaporę wraz z całym systemem. Atak na wschodnią część Europy, planowany przez Kreml, jest także atakiem na wschodnią flankę NATO – argumentował.

Premier Mateusz Morawiecki przypomniał również, że zapora będzie wyposażona w specjalne przejścia dla zwierząt. W swoim wystąpieniu podziękował też funkcjonariuszom i żołnierzom za służbę. – To znakomita współpraca służb w obronie granicy Unii Europejskiej – zaznaczył szef rządu.

Wiceminister Maciej Wąsik mówił o przebiegu prac nad budową zapory. – Gdy procedowaliśmy ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, wielu mówiło, że ta inwestycja się nie uda. Dziś jesteśmy na granicy i widzimy za nami pierwsze przęsła – wykonane w polskich hutach, stawiane przez polskie firmy – podkreślił wiceszef MSWiA. Poinformował też, że inwestycja jest realizowana sprawnie i bez opóźnień. Wiceminister Maciej Wąsik zwrócił uwagę, że budowa zapory odbywa się w trudnych warunkach, pod specjalnym nadzorem funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i żołnierzy.

Wiceszef MSWiA zapowiedział również kolejne etapy budowy zabezpieczenia na granicy z Białorusią. – Nie później niż 2-3 miesiące po zakończeniu inwestycji budowlanej powstanie tu cały system perymetryczny. Zapora będzie wyposażona w czujniki ruchu, kamery, termowizję i inne elementy, które sprawią, że polskie służby będą mogły skutecznie chronić granicę.

Natomiast gen. dyw. SG Tomasz Praga przedstawił szczegóły techniczne zapory. – To ponad 50 tysięcy ton stali – pojedynczych przęseł będzie około 40 tysięcy. System perymetryczny będzie się znajdował na ogrodzeniu oraz pod ziemią, zabezpieczając nas przed podkopami. Będzie zawierał kamery dzienne, noktowizyjne, termowizyjne, system czujników – wyjaśnił komendant główny Straży Granicznej.

Przed konferencją prasową premier Mateusz Morawiecki, wiceminister Maciej Wąsik oraz gen. dyw. SG Tomasz Praga – komendant główny Straży Granicznej uczestniczyli w odprawie z funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej i żołnierzami. W odprawie wzięli również udział m.in.: gen. dyw. Krzysztof Radomski – dowódca 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, gen. bryg. SG Andrzej Jakubaszek – komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz insp. Jacek Kumpiałowski – zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Białymstoku.

Powstaje zabezpieczenie granicy

Zapora, która powstaje na granicy z Białorusią, jest strategiczną inwestycją państwową, która ma chronić nienaruszalność polskiej granicy. Zabezpieczenie granicy będzie mierzyło 5,5 metra wysokości: 5 metrów to stalowe słupy, zwieńczone zwojami drutu ostrzowego tak, aby nie można było przejść na drugą stronę. Zastosowane zostaną także nowoczesne, elektroniczne metody zarządzania granicą (czujniki ruchu wzdłuż całej granicy, kamery).  Część granicy, gdzie powstaje zabezpieczenie, została podzielona na cztery odcinki. Firma BUDIMEX SA jest odpowiedzialna za budowę zapory na odcinkach o łącznej długości 105,55 km, natomiast konsorcjum firm UNIBEP SA i BUDREX Sp. z o.o. zbuduje zabezpieczenie na odcinkach o łącznej długości 80,70 km.

Do budowy zapory zostanie zużyte m.in. ponad 50 tys. ton stali. To m.in. ponad 40 tys. sztuk przęseł stalowych. Wykonanie przęseł stalowych zostało powierzone konsorcjum trzech firm – POLIMEXOWI MOSTOSTAL SA, który jest liderem konsorcjum oraz firmom: MOSTOSTAL Siedlce Spółka z o.o., Sp.k. i Węglokoks SA.

Oprócz bariery fizycznej na granicy powstanie też bariera elektroniczna, na którą składają się urządzenia takie jak kamery i czujniki ruchu.

Zapora będzie wyposażona w specjalne przejścia dla zwierząt – analogicznie, jak przy budowie autostrad. Rzeki graniczne, cieki wodne, tereny bagienne nie będą zagrodzone. Na tych odcinkach zostaną zastosowane inne systemy ochrony granicy, co umożliwi dzikim zwierzętom swobodne przekraczanie granicy.

  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji