Powstanie 105 nowych Domów i Klubów w ramach programu Senior+

Biznes Inwestycje kraj Polityka Senior Wydarzenia

Dzięki tegorocznej edycji programu Senior+ powstanie 105 nowych domów i klubów Senior+ w całej Polsce, a 598 placówki już istniejące otrzymają dofinansowanie do działania – Cieszę się, że dzięki programowi Senior+ możemy wspólnie z samorządami aktywizować osoby starsze, tworzyć dla nich przestrzeń do samorealizacji, spotkań z innymi – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W ramach tegorocznej edycji konkursu Senior+ do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wpłynęło w sumie 811 ofert. Ostatecznie dzięki dofinansowaniu z programu z edycji 2022 powstanie 105 nowych domów i klubów, a 598 otrzyma dofinansowanie do dalszej działalności.

– Cieszę się, że dzięki programowi Senior+ możemy wspólnie z samorządami aktywizować seniorów, tworzyć dla nich przestrzeń do samorealizacji, spotkań z innymi. To ważne miejsca,  w których mogą wykazywać się aktywnością społeczną i rozwijać własne pasje. W naszych działaniach to człowiek jest najważniejszy – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Łączna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 60 mln zł.  w tym:

  • na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” wynosi 20 mln zł;
  • na zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wynosi 37 mln zł;
  • na obsługę techniczną programu wynosi 3 mln zł.

Całkowita wysokość wsparcia w tegorocznej edycji programu „Senior+” wynosi 58 858 483,07 zł.

Więcej informacji o wynikach naboru ofert.

https://www.gov.pl/web/rodzina/powstanie-105-nowych-domow-i-klubow-w-ramach-programu-senior