Pożegnanie ze służbą

Czarnków Najnowsze Trzcianka Wydarzenia

TRZCIANKA. 24 lutego 2020 r. na długo pozostanie w pamięci kolegi asp. Wojciecha Jaworskiego, który w tym właśnie dniu zakończył swoją trwającą ponad 22 lata przygodę z Państwową Strażą Pożarną.

Służbę rozpoczął 1 marca 1998 r. od stanowiska stażysty w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Trzciance. Przez następne lata przeszedł kolejne szczeble stanowisk szeregowych i podoficerskich w podziale bojowym. Po ukończeniu w 2013 r. Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu i uzyskaniu tytułu technika pożarnictwa oraz stopnia młodszego aspiranta został mianowany na stanowisko dowódcy zastępu. W ostatnim okresie czasu wykonywał zadania służbowe na stanowisku zastępcy dowódcy zmiany. Całą swoją zawodową karierę nieprzerwanie związany był ze zmianą III trzcianeckiej jednostki.

 

Aspirant Wojciech Jaworski był osobą bardzo lubianą, z wielkim zaangażowaniem wypełniał swoje obowiązki służbowe. Dyspozycyjny, odpowiedzialny, niejednokrotnie narażający życie i zdrowie w działaniach ratowniczo-gaśniczych, angażujący się w działalność na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W oczach kolegów jawi się postać uśmiechnięta, rozważna zawsze gotowa nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Za swoją działalność był często wyróżniany i odznaczany.

 


Za wspólnie spędzone lata aspirantowi Wojtkowi podziękował Komendant Powiatowy PSP w Czarnkowie wraz z zastępcą, Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Trzciance oraz licznie przybyli na uroczystość koledzy.
Szanowny kolego, życzymy spełnienia planów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Opracowanie: bryg. Leszek Kina
Zdjęcia: JRG Trzcianka