Pozycja regionalna ,,Znaleziska i informacje o zapinkach na Ziemi Wałeckiej i w jej okolicach” Roberta Kraszczuka

Kultura Najnowsze Wałcz Wydarzenia

Do Państwa dyspozycji oddaję najnowszy zbiór informacji o skromnej bohaterce, jaką jest zapinka, zwana także fibulą. Używając współczesnego określenia, możemy powiedzieć, że to zwykła agrafka. Ludzkość korzysta z niej od tysięcy lat. Przez wieki zmieniał się jej wygląd, kształt i zdobienia, ale zastosowanie było niezmienne.

Służyła przede wszystkim do spinania ubrania i była wręcz niezbędnym elementem garderoby. Zebrane dane o zapinkach spisane są w formie katalogu ułożonego alfabetycznie według miejscowości, w których zostały one znalezione. Obecne dzieło nie jest pracą naukową ,lecz zebranym spisem wszystkich potwierdzonych informacji dotyczących zapinek z naszego regionu, do których dotarłem. Korekty archeologiczne przeprowadzili prof. dr hab. Andrzej Kokowski i mgr Andrzej Kasprzak. Posiada 130 str. Zdjęcia zapinek w większości kolorowe na 91 kartach przestawiające około 110 zapinek z 34 miejscowości. Biała, Brzeźnica, Byszki, Chwiram, Czepiec, Dobrzyca, Jaraczewo, Jastrowie, Kłębowiec, Krępsko, Lubienko, Łowicz Wałecki, Ługi Ujskie, Mirosławiec, Nadarzyce, Niekursko, Nowa Wieś, Piła, Piła – Lisikierz, Piła – Motylewo, Piła – Kalina, Pławie, Pniewo, Prusinowo, Radolinek, Skrzatusz, Skórka, Stara Łubianka, Stobno, Straduń, Szwecja, Świerczyna, Trzcianka, Ujście, Wałcz, Witankowo, Wołowe Lasy.

Zakres publikacji pod względem administracyjnym obejmuje cały teren powiat wałecki, zachodnią część powiatów złotowskiego i pilskiego, północny wschód powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego oraz południowo-wschodnią część powiatu drawskiego.

.Mam nadzieję, że obecna publikacja przybliży nam wycinek dawnej historii naszych terenów i że to proste skatalogowanie skłoni Państwa do chwili zadumy, refleksji nad przeszłymi kulturami i tym, co tu było na długo przed nami.

Książkę można będzie nabyć miedzy w Muzeum w Wałczu, Trzciance, Złotowie, w bibliotece gminnej w Lubnie, jak i w innych punktach. Zamówienia można składać również bezpośrednio u autora , Robert Kraszczuk, na Messengerze lub mejlowo styrbjorn70@tlen.pl.  Można również dzwonić pod numer tel. 509159526.

Robert Kraszczuk

Biografia

Robert Kraszczuk urodzony w 1970 r., w Wałczu. Od 37 lat pracuje w wyuczonym zawodzie stolarza, jako mistrz stolarski i nauczyciel praktycznej nauki zawodu. Historią zarażony w dzieciństwie, swoją pasję rozwija do dziś. Prezes i współzałożyciel grupy rekonstrukcyjnej Bractwa Rycerzy Bezimiennych – Drużyny Wojów Grodu Wałcz. Sekretarz Regionalnego Towarzystwa Historycznego Ziemi Wałeckiej. Ceniony działacz społeczny wyróżniony za aktywność i twórczość na rzecz Miasta Wałcza oraz Powiatu Wałeckiego.

Nieustannie poszukuje nowych śladów przeszłości zaglądając w każdy zakątek Ziemi Wałeckiej, równocześnie niestrudzenie przeprowadza kwerendy po archiwach, muzeach, instytucjach konserwatorskich, co zaowocowało wieloma znaleziskami i odkryciami.

Dzięki temu poszerza swoją wiedzę o regionie, dzieląc się nią ze społecznością poprzez wydawane publikacje, prelekcje, pokazy i lekcje żywej historii.

 

Publikacje – Robert Kraszczuk

Robert Kraszczuk, Grodzisko w Lubnie, [w:]  P. Bartosik (red.), Studia i materiały do dziejów Ziemi Wałeckiej, nr 1, Wałcz 2010, s 9 – 15.

Robert Kraszczuk, Grodzisko i osadnictwo w Strącznie, [w:]  P. Bartosik (red.), Studia i materiały do dziejów Ziemi Wałeckiej, nr 2, Wałcz 2011, s. 9 – 18.

Robert Kraszczuk, Ziemia Zapomniana – Przewodnik po Ziemi Wałeckiej i okolicach na podstawie znalezisk od neolitu po średniowiecze, Wałcz 2011.

Robert Kaszczuk, Katalog zbiorów Ziemi Wałeckiej i okolic. Epoka kamienia (cz. I), [w:] P. Bartosik (red.), Studia i materiały do dziejów Ziemi Wałeckiej, nr 3, Wałcz 2012, s. 9 – 28.

Robert Kraszczuk, Katalog zbiorów Ziemi Wałeckiej i okolic (cz. II). Epoka brązu, [w:] P. Bartosik (red.), Studia i materiały do dziejów Ziemi Wałeckiej, nr 4, Wałcz 2013, s. 8 – 40.

Robert Kraszczuk, Niezauważona Rocznica czyli Stulecie Muzealnictwa na Ziemi Wałeckiej, Wałcz 2013.

Robert Kraszczuk, Katalog zbiorów Ziemi Wałeckiej i okolic (cz. III) Epoka Żelaza, [w:]  P. Bartosik (red.), Studia i materiały do dziejów Ziemi Wałeckiej nr 5, Wałcz 2014, s. 8 – 51.

Robert Kraszczuk, Grodzisko i osadnictwo na Bytyniu Wielkim, [w:] P. Bartosik (red.), Studia i materiały do dziejów Ziemi Wałeckiej, nr 6, Wałcz 2015, s. 8 – 29.

 Robert Kraszczuk, Samborsko na nowo odkrywane, [w:] P. Bartosik (red.), Studia i materiały do dziejów Ziemi Wałeckiej, nr 7, Wałcz 2016, s. 8 – 18.

Robert Kraszczuk, Wyspy powiatu wałeckiego w czasach dawnych, [w:] P. Bartosik (red.),  Studia i materiały do dziejów Ziemi Wałeckiej, nr 8, Wałcz 2017, s. 8 – 18.

Robert Kraszczuk, Znaleziska i informacje o monetach rzymskich od 2014 na Ziemi Wałeckiej i w jej okolicach, Wałcz 2017.

Robert Kraszczuk, Wyspy powiatu wałeckiego w czasach dawnych cz. II, [w:] P. Bartosik (red.), Studia i materiały do dziejów Ziemi Wałeckiej, nr  9, Wałcz 2018, s. 9 – 37.

Andrzej Kasprzak, Robert Kraszczuk, Dziobowate okucie końca pasa z miejscowości Radolin nad środkową Notecią, [w:] B. Niezabitowska-Wiśniewska, P. Łuczkiewicz, S. Sadowski, M. Stasiak-Cyram, M. Erdrich (red.), Studia Barbarica. Profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu w 65 rocznicę urodzin, Lublin 2018, s. 576 – 541

Robert Kaszczuk, Dirhemy arabskie z Lubna, [w:] P. Bartosik (red.), Studia i materiały do dziejów Ziemi Wałeckiej, nr 10, Wałcz 2019, s. 9 – 13.

Robert Kraszczuk, Wyspy powiatu wałeckiego w czasach dawnych cz. III, [w:] P. Bartosik (red.), „Studia i materiały do dziejów Ziemi Wałeckiej, nr 10, Wałcz 2019, s. 59 – 78.

Robert Kraszczuk, Grodzisko wczesnośredniowieczne w Tucznie, [w:] P. Bartosik (red.), Szkice do dziejów Tuczna, Wałcz 2020, s. 8 – 14.

Robert Kraszczuk, Wyspy powiatu wałeckiego w czasach dawnych cz. IV (uzupełnienie), [w:]  P. Bartosik (red.), Studia i materiały do dziejów Ziemi Wałeckiej, nr 11, Wałcz 2020, s. 9 – 23.

Robert Kraszczuk, Uzbrojenie z ziemi wałeckiej i okolic z okresu średniowiecza, [w:] P. Bartosik (red.), Studia i materiały do dziejów Ziemi Wałeckiej, nr 11, Wałcz 2020, s. 38 – 81.

Robert Kraszczuk, Zaczęło się od Bielawy – badania nad wyspami ziemi drawskiej i wałeckiej, [w:] A. Kasprzak, A. Kuczkowski, M. Krzepkowski (red.), Archaeologia – Pomoranica – Musealia. Studia z okazji 80. urodzin Ignacego Skrzypka, Koszalin 2020, s. 232 – 250.

Robert Kraszczuk, Grot z brązu kultury łużyckiej z Kłębowca, [w:]  P. Bartosik (red.), Studia i materiały do dziejów Ziemi Wałeckiej, nr 12,Wałcz 2021, s. 10 -15.

Jadwiga Kraszczuk, Robert Kraszczuk, Przyczynki do prehistorii Krępska, [w:] P. Bartosik (red.), Studia i materiały do dziejów Ziemi Wałeckiej, nr 12, Wałcz 2021, s. 16 – 27.

Przemysław Bartosik, Robert Kraszczuk, O gródku stożkowym z Dzwonowa w ziemi człopskiej w świetle relacji „naocznego świadka, [w:] P. Bartosik (red.), Studia i materiały do dziejów Ziemi Wałeckiej, nr 12, Wałcz 2021, s. 148 – 156.

Robert Kraszczuk, Historia ze śmietnika – czyli kolekcja widokówek związanych z mieszkańcami Wałcza i okolic, [w:] P. Bartosik (red.), Studia i materiały do dziejów Ziemi Wałeckiej, nr 12, Wałcz 2021, s. 188 – 197.

Robert Kraszczuk, Nieznany stożek obronny w Marcinkowicach, gmina Tuczno, [w:] P. Bartosik (red.), Z przeszłości Tuczna i okolic, Wałcz 2021, s. 10 – 16.

 Robert Kraszczuk, Księga Tuczyńskich – legenda czy rzeczywistość, [w:] P. Bartosik (red.), Z przeszłości Tuczna i okolic, Wałcz 2021, s. 160 – 162.

Robert Kraszczuk, Znaleziska i informacje o zapinkach na Ziemi Wałeckiej i w jej okolicach, Wałcz 2021

 

 (w druku)

Jadwiga Kraszczuk, Robert Kraszczuk, O przęślikach na Ziemi Wałeckiej informacji kilka cz. I, [w:] P. Bartosik (red.), Studia i materiały do dziejów Ziemi Wałeckiej, nr 13, Wałcz 2022.

Robert Kraszczuk, Manillapieniądz z Afryki zachodniej  w Człopie, [w:] P. Bartosik (red.), Studia i materiały do dziejów Ziemi Wałeckiej, nr 13, Wałcz 2022.

Cezary Kaczmarczyk, Robert Kraszczuk, Piotr Wojtanek, Kamienne tablice nagrobne w przykościelnym murze dobińskiego kościoła, [w:] P. Bartosik (red.), Studia i materiały do dziejów Ziemi Wałeckiej, nr 13, Wałcz 2022.

 

(W przygotowaniu)

Romualda Bartkowiak, Andrzej Kokowski, Robert Kraszczuk, Neue Fund der emallierteroemischeFibel in Krajna (Polen), 2021.

Robert Kaszczuk, Andrzej Kuczkowski, Średniowieczne osadnictwo nad jeziorem Bytyń Wielki ( pow. wałcz , woj. zachodniopomorskie ).

Robert Kraszczuk, Rzeki powiatu wałeckiego w czasach dawnych cz. I

  1. Studia i materiały do dziejów Ziemi Wałeckiej [w:] P. Bartosik (red.), Studia i materiały do dziejów Ziemi Wałeckiej, nr 14, Wałcz 2023.

Jadwiga Kraszczuk, Robert Kraszczuk, O przęślikach na Ziemi Wałeckiej informacji kilka cz. II, [w:] P. Bartosik (red.), Studia i materiały do dziejów Ziemi Wałeckiej, nr 14, Wałcz 2023.

Robert Kaszczuk, Powojenna historia Poczty Polskiej w Wałczu, w:] P. Bartosik (red.), Studia i materiały do dziejów Ziemi Wałeckiej, nr 14, Wałcz 2023.

Robert Kaszczuk, Ze śmietnika do Muzeum w Poznaniu –  Historia teczek Ewy Springer.

Robert Kraszczuk, Miejsca obronne w powiecie wałeckim i w okolicach. Wałcz.

Robert Kraszczuk, Ziemia Zapomniana, kilka lat później – Przewodnik po Ziemi Wałeckiej i okolicach na podstawie znalezisk od neolitu po średniowiecze. Katalog. Wałcz.

 

(Oprócz swoich publikacji, wydawca)

RTHZW, Studia i materiały do dziejów Ziemi Wałeckiej, Nr 9, Wałcz 2018.

Przemysław Bartosik, Szkice z dziejów najnowszych powiatu wałeckiego, Wałcz 2018.

Przemysław Bartosik, Marta Szkutnik, Z dziejów zamku w Tucznie, Tuczno 2019.

RTHZW, Studia i materiały do dziejów Ziemi Wałeckiej, Nr 11, Wałcz 2020.

RTHZW, Szkice do dziejów Tuczna, Wałcz 2020.

Przemysław Bartosik, Golin. Okruch dziejów, Wałcz 2020.

Przemysław Bartosik, Szczuczarz. Okruchy dziejów, Wałcz 2020.

RTHZW, Z przeszłości Tuczna i okolic, Wałcz 2021.

RTHZW, Studia i materiały do dziejów Ziemi Wałeckiej, Nr 12, Wałcz 2021.

Przemysław Bartosik, Marta Szkutnik, Miłogoszcz. Szkic historyczny wsi do 1945 r. we wspomnieniach byłych mieszkańców, Wałcz 2021.

Przemysław Bartosik, Spojrzenia człopskie, Wałcz 2021.

(w druku)

RTHZW, Studia i materiały do dziejów Ziemi Wałeckiej, Nr 13, Wałcz 2022.

Materiał prasowy