Prace związane z rewitalizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 7 już się dzieją

Inwestycje Najnowsze Piła
PIŁA. Z pierwszych czynności wykonanych przez wykonawcę wynika, że zastosowana cegła miała znacznie lepszą jakość niż ta, którą wykorzystano przy budowie SP1. Oznacza to, że końcowy efekt prac będzie jeszcze piękniejszy niż w przypadku SP 1.
Przypominamy, że w ramach inwestycji elewacja budynku zostanie poddana gruntownemu odnowieniu, wymienione zostaną uszkodzone elementy m.in. metalowe, cegły, detale architektoniczne, okratowania, balustrady, daszki, drzwi zewnętrzne. Wymienione i ujednolicone zostaną lampy oświetlenia zewnętrznego.
Modernizacji zostanie poddany dach, m. in. wzmocniona zostanie więźb dachowa z wymianą elementów zniszczonych, impregnacją, wymianą pokrycia dachowego z wykorzystaniem ok. 40% starych dachówek. Uporządkowane i ocieplone zostanie poddasze z wymianą zniszczonych belek stropowych.
Zadanie jest współfinansowane z programu JESSICA 2 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Pozyskane środki to 4 470 614,64 zł.