Premier wyznaczył komisarza Piły

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Premier Donald Tusk  na podstawie art. 28f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wyznaczył z dniem 11 stycznia 2024 r. Beatę Dudzińską do pełnienia funkcji prezydenta miasta Piły do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego prezydenta.

 

Wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk wnioskiem z dnia 28 grudnia 2023 r., przekazanym przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, wystąpiła o wyznaczenie Beaty Dudzińskiej do pełnienia funkcji prezydenta Piły. Powołanie osoby pełniącej funkcję prezydenta uzasadnia wygaśnięcie mandatu dotychczasowego prezydenta Piły Piotra Głowskiego wskutek wyboru na posła w wyborach do Sejmu RP.

Beata Dudzińska posiada wieloletnie doświadczenie w samorządzie terytorialnym. W latach 2010-2023 jako zastępca prezydenta Piły była odpowiedzialna m.in. za rozwój gospodarki lokalnej z lokalnym rynkiem pracy, realizację inwestycji publicznych w mieście, organizację wydarzeń integrujących lokalną społeczność, a także proces pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, w szczególności ze źródeł Unii Europejskiej. Jest twórczynią wielu projektów autorskich wspierających aktywizację i rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Posiada również wieloletnie doświadczenie w biznesie – była odpowiedzialna m.in. za zakupy na poziomie globalnym korporacji Philips Lighting Poland. Jest absolwentką marketingu i zarządzania na Wydziale Ekonomii na Uniwersytecie Szczeciński.

Nina S.