Prezes KRUS napisała do dzieci…

Chodzież Czarnków Najnowsze Piła Trzcianka Wałcz Wydarzenia Złotów

Z okazji zbliżających się wakacji, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Aleksandra Hadzik napisała list do dzieci rolników, w którym m.in. przypomina o działaniach KRUS skierowanych do uczniów, zasadach bezpieczeństwa podczas prac w gospodarstwie oraz życzy udanych wakcji!

Drogie Dzieci,
dobiega końca wyjątkowo trudny dla Was rok szkolny. Ostatnio dużo czasu spędziłyście w domach, przy komputerach, ucząc się zdalnie. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, chcąc choć trochę współuczestniczyć z Wami w tej formie zdobywania wiedzy, również włączyła się w edukację online. Udostępniliśmy na swojej stronie internetowej kurs e-learningowy, broszury i filmy dotyczące zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym. Myślę, że były one pomocne w zdobywaniu wiedzy, co potwierdza Wasz liczny udział w II Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym i XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci, które z racji obchodów tegorocznego jubileuszu przebiegały pod hasłem ?Bezpiecznie na wsi mamy ? od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy?.
Bardzo mnie cieszy, że tak aktywnie zaangażowałyście się, na miarę swoich możliwości i lat, w działania na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej oraz rolniczym chorobom zawodowym. Choć brzmi to poważnie, a nawet dojrzale, to właśnie dzięki poznawaniu już w Waszym wieku zasad bezpiecznego przebywania i pracy w gospodarstwie rolnym unikniecie teraz i w przyszłości wielu niebezpiecznych sytuacji, które mogą prowadzić do groźnych wypadków i chorób.
Rolnicza praca nigdy nie ustaje, toczy się swoim rytmem mimo trudności i ograniczeń związanych z pandemią czy zmienną aurą. Rozpoczął się okres wytężonych prac polowych, wkrótce zaczną się żniwa, a dla Was wakacje.
Pamiętajcie proszę, że zabawa i odpoczynek powinny przebiegać w warunkach umożliwiających zachowanie
zdrowia i życia. Przypomnę więc, że dzieciom nie wolno obsługiwać maszyn rolniczych i przebywać w ich pobliżu,
gdy pracują. Nie powinnyście również uczestniczyć w pracach związanych z użyciem ostrych narzędzi, zwłaszcza
mechanicznych, np. w spawaniu czy obróbce drewna. Nie zbliżajcie się także do środków chemicznych używanych
w gospodarstwie ? oprysków, nawozów, paliw itp. Kontakt z nimi może być dużym zagrożeniem dla Waszego
zdrowia i prawidłowego rozwoju. Uważajcie również na zwierzęta gospodarskie, przede wszystkim te duże,
które choć przyjazne, mogą wyrządzić krzywdę.
Pamiętajcie, że dzieciom nie wolno przebywać na wysokości, w zamkniętych zbiornikach, wykopach, w zapyleniu i hałasie, przenosić ciężarów, a także uczestniczyć w pracach, przy których występuje niebezpieczeństwo wybuchu czy pożaru. Zapoznajcie się z ?Wykazem czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat?. Ich wykonywanie niesie ze sobą ogromne ryzyko dla Waszego bezpieczeństwa.
Odpoczywajcie i bawcie się w miejscach do tego przeznaczonych, za wiedzą i zgodą Waszych rodziców. Bądźcie
też uważni na drogach publicznych oraz podczas zabaw i kąpieli w zbiornikach wodnych. Wierzę, że w każdym
miejscu i sytuacji będziecie przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
Z okazji rozpoczynających się wakacji życzę Wam udanego odpoczynku, wspaniałej pogody, wielu przygód
i niezapomnianych wrażeń. Wróćcie we wrześniu do szkoły zdrowi i wypoczęci.

Prezes
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
dr Aleksandra Hadzik

(Red.)