Projekty zagospodarowania terenu zieleni

Najnowsze Regiony Trzcianka Wydarzenia

Dzięki współpracy z uczniami z kierunku technik architektury krajobrazu z Zespołu Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich pod kierownictwem Pani Jagody Juszczak, gmina Trzcianka otrzymała trzy projekty koncepcyjne dot. zagospodarowania terenu zielni pomiędzy ul. Sikorskiego, a ul. Fabryczną w Trzciance. Przygotowane przez uczniów ZST projekty koncepcyjne są interesującą wizją tworzenia zielni w przestrzeni miejskiej, która, mamy nadzieję, będzie pozytywnie oddziaływać na jej użytkowników.

Dnia 15 stycznia br. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu naboru pn. innowacyjna zielona infrastruktura oraz ochrona bioróżnorodności na rok 2024. Liczymy na jego pozytywne rozpatrzenie i możliwość zrealizowania projektu, który zakłada nasadzenia drzew gatunku klon i jesion oraz roślinności takiej jak: miskant chiński, perukowiec podolski, jałowiec, floks, lawenda.

Dziękujemy ZST za zaangażowanie i wykonaną pracę na rzecz rozwoju zieleni miejskiej w Trzciance.