Propozycje Koalicji Obywatelskiej dla seniorów PiS wyrzucił do kosza!

kraj Najnowsze Polityka Wydarzenia

   PiS pokazał seniorom figę z makiem i odrzucił w Sejmie poprawki Koalicji Obywatelskiej do ustawy o Polskim Bonie Turystycznym ? powiedział na konferencji prasowej w Senacie 17 lipca br. senator Koalicji Obywatelskiej Adam Szejnfeld. Najważniejszą z nich była poprawka rozszerzająca zakres działania bonu na emerytów i rencistów.

Pozostałe równie ważne zmiany dotyczyły rozszerzenia ilości firm turystycznych, które mogłyby sprzedawać swoje usługi turystyczne w zamian za bon turystyczny, włączenia obowiązku stosowania Prawa zamówień publicznych przez Polską Organizację Turystyki i Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz obniżenia kosztów realizacji bonów przez ZUS.

Na konferencji prasowej senatorowie Adam Szejnfeld i Artur Dunin podkreślali, że  Senat, w przeciwieństwie do Sejmu, przyjął wiele ważnych i potrzebnych poprawek złożonych m.in. przez obu senatorów Koalicji Obywatelskiej do projektu ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.

   -W poprawkach tych, była mowa przede wszystkim o rozszerzeniu bonu na emerytów i rencistów ? informuje senator Adam Szejnfeld. Inną, równie ważną poprawką złożoną przez nas było przywrócenie działania Prawa zamówień publicznych w stosunku do zadań POT i ZUS. Wnosiliśmy też o rozszerzanie kręgu firm, które w zamian za bon turystyczny mogłyby świadczyć swoje usługi ? mówił senator Adam Szejnfeld.

Celem bonu turystycznego jest wsparcie polskich rodzin oraz branży turystycznej, która szczególnie ucierpiała z powodu koronawirusa. Nowe przepisy przewidują świadczenie w formie bonu turystycznego w wysokości 500 zł dla osób pobierających świadczenie wychowawcze 500 plus oraz dla dzieci umieszczonych w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. W przypadku dzieci niepełnosprawnych świadczenie będzie dwa razy wyższe – 1000 zł. Bon nie będzie miał formy gotówkowej. Będzie miał formę elektroniczną, a sfinansować nim będzie można jedynie usługi hotelarskie oraz imprezy turystyczne w kraju.

Nie będzie można zatem za bon samodzielnie kupować innych usług turystycznych, na przykład biletów na rejs statkiem wycieczkowym po morzu, rzece czy jeziorze. Nie będzie można nim zapłacić za bilety wstępu, na przykład do muzeum, czy teatru, albo opłacić usługi przewodnika turystycznego. Ten stan krytykowali senatorzy Kolacji Obywatelskiej.

   -PiS wcześniej, w Senacie, w trakcie kampanii wyborczej, w głosowaniu nad bonem turystycznym dla emerytów i rencistów się wstrzymał. Nie mieli odwagi jawnie powiedzieć, że seniorom nie dadzą pieniędzy na wypoczynek. Dzisiaj jest już inaczej. Jest już po wyborach. PiS nie musi obawiać się o wynik, nie musi schlebiać, nie musi się podobać. Nic nie musi. Dlatego od początku było jasne, że jeśli ta ustawa miałaby być instrumentem szczerej chęci wsparcia ludzi w Polsce, to PiS uchwaliłby ją w Sejmie, z poprawkami Senatu lub bez, ale natychmiast, tak, jak każdą inną, ale jeśli miała być tylko wyborczą ustawką, to poczekają z odrzuceniem propozycji senackich aż do zakończenia kampanii. No i? okazało się! Poczekali aż dwa tygodnie. Jak nigdy wcześniej! Odpowiedź zatem jest jasna, to ustawa wyborcza – podkreśla Adam Szejnfeld.

W ocenie senatora Artura Dunina dzięki poprawce Senatu emeryci i renciści mogliby wyjechać na wakacje ze swoimi wnuczkami, a w związku z odrzuceniem poprawki Senatu przez Sejm ? jak to określił ? zobaczyli figę. ?Dla osób, które trzydzieści, czterdzieści lat ciężko pracowały, a teraz otrzymują skromną emeryturę czy rentę, byłoby to swoiste zadośćuczynienie i szansa na wyjechanie na wakacje? ? zauważył senator Dunin.

Przypomnijmy, Koalicja Obywatelska wniosła w Senacie wiele poprawek do ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Najważniejsze z nich to:

  1. Rozszerzenie zakresu działania bonu na emerytów i rencistów.
  2. Rozszerzenie ustawy o ?usługi turystyczne? (ustawa ich nie przewiduje) po to, aby większa liczba firm mogła świadczyć swoje usługi w zamian za bon turystyczny.
  3. Włączenie obowiązku stosowania Prawa zamówień publicznych przez Polską Organizację Turystyki oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
  4. Obniżenie o połowę kosztów realizacji bonów przez ZUS.

 

Anna Karmowska

Dyrektor Biura Senatorskiego

Adama Szejnfelda