PROTEST wobec decyzji budowy pełnowartościowego boiska piłkarskiego na Żeromskiego

Najnowsze Piła Regiony Sport Wydarzenia

Grupa mieszkańców Piły, w tym Rada Osiedla Piła Górne, oraz pilscy działacze sportowi składają #PROTEST  wobec decyzji dotyczącej budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie zlokalizowanym za halą sportową MOSiR-u przy ulicach Sportowej i Żeromskiego.

Ponad 30 lat temu obiekt MOSiR-u przy ul. Żeromskiego, przy akceptacji Urzędu Miasta w Pile, ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki został nowocześnie zaadoptowany i przygotowany do lekkiej atletyki, stał się jednym z bardziej funkcjonalnych i do tego pięknie położonych – w bliskości lasu – stadionów lekkoatletycznych w Polsce. W konsekwencji miasto Piła było organizatorem wielu ważnych imprez sportowych, m.in. Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży czy też Mistrzostw Polski seniorów w lekkoatletyce. Aktualnie z obiektu na co dzień, przez cały rok, korzystają dzieci i młodzież regionu pilskiego oraz lekkoatleci dwóch klubów sportowych.
Podstawowym warunkiem funkcjonowania tego obiektu – dostosowanego do organizacji imprez sportowych w lekkoatletyce – jest regulaminowe posiadanie zaplecza rozgrzewkowego poza obiektem głównym, tj. bieżni, skoczni i rzutni. Innym ważnym warunkiem jest posiadanie na zapleczu stadionu terenu przeznaczonego do rzutów długich. Niespełnienie tych obligatoryjnych warunków uczyni ten obiekt tylko połowicznie przygotowanym do organizacji zawodów sportowych oraz pełnego profesjonalnego treningu.
Aktualnie na zapleczu stadionu lekkoatletycznego, przy dużej hali sportowej, znajduje się dwustumetrowa bieżnia okrężna z naturalną nawierzchnią i pole do rzutów długich. Bieżnia okrężna służy nie tylko jako miejsce rozgrzewkowe podczas zawodów lekkoatletycznych. W okresie jesienno-zimowym w godzinach wieczornych korzysta z niej przede wszystkim młodzież zrzeszona
w pilskich klubach sportowych. Z obiektu rozgrzewkowego korzystają również dorośli mieszkańcy Piły, zwłaszcza Osiedla Górnego.
Zaplecze obiektu, o którym piszemy, służy również do organizacji m.in. biegów przełajowych, przełajów kolarskich oraz treningów i meczy siatkówki plażowej. Sympatycy tenisa korzystają z kortów. Obiekt pięknie położony przy lesie jest miejscem spacerów, głównie w godzinach wieczornych w okresie jesienno-zimowym.

Mieszkańcy, sportowcy, trenerzy i Rada Osiedla Piła Górne nie wyrażamy zgody na inne zagospodarowanie tego terenu, tj. na budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z rozbudowaną infrastrukturą techniczną. Protestujemy przeciwko jakimkolwiek planom ingerencji w naszą pilską przyrodę. O zmianach nie może przesądzać interes jakiejkolwiek dyscypliny sportu.

– Uprzejmie prosimy o rozważenie propozycji zagospodarowania wspomnianego terenu tak, by mógł on przynajmniej w części zaspokoić potrzeby mieszkańców Piły, zwłaszcza Osiedla Górnego, np. wybudować małe boisko piłkarskie Orlik ze sztuczną trawą, dwustumetrową bieżnię okrężną z nawierzchnią naturalną ze skocznią i rzutnią. Do tego utrzymać i ulepszyć boisko do piłki plażowej, korty tenisowe oraz teren do crossu kolarskiego. W ten sposób wszyscy będą zadowoleni. Dodatkowo zabezpieczone zostaną potrzeby mieszkańców Piły, w tym również korzystających z obiektu, lekkoatletów, piłkarzy, siatkarzy, kolarzy, tenisistów – oznajmia Radny Osiedla Piła Górne.

– Zasadniczą sprawą jest nieuwzględnienie opinii mieszkańców ulicy Żeromskiego, zwłaszcza tych posesji, które bezpośrednio graniczą z opisywanym terenem. Mieszkańcy ci nabyli te tereny pod zabudowę wtedy, gdy nic nie wskazywało, że w bezpośredniej bliskości ich domów będzie budowane pełnowymiarowe boisko piłkarskie z rozbudowaną infrastrukturą techniczną. Wartość posesji, często stanowiących dorobek całego życia ich właścicieli, zostaje zminimalizowana. Niedopuszczalne jest, by budować boisko pełnowymiarowe, nie licząc się z opinią zainteresowanych mieszkańców, ewidentnie działając wbrew ich ważnym życiowym interesom i mieniu. Nie uwzględniono też opinii społecznej mieszkańców Piły, dotyczącej wycinki fragmentu lasu sosnowego, przeznaczonego na teren boiska – dodaje mieszkaniec Piły.

Wiemy, że decyzja Rady Miasta dotycząca zagospodarowania wspomnianego terenu za Halą Sportową MOSiR-u nie została przyjęta jednomyślnie. Świadczy to o tym, że temat nie jest jednoznacznie prosty, wymaga zatem wnikliwej, a przede wszystkim merytorycznej dyskusji. Nie chcielibyśmy, aby rozjemcą w tej sprawie było Ministerstwo Sportu i Turystyki, któremu może nie spodobać się,
że w przeszłości obiekt budowany z ich funduszy straci swoją podstawową przydatność do organizacji imprez lekkoatletycznych.

Uchwała podjęta przez Radę Miasta nie była konsultowana zarówno z mieszkańcami, jak też z Radą Osiedla Górne. Podczas głosowania Radni powoływali się nieprawdziwie na to, że uchwała została podjęta na wniosek Rady Osiedla.
W roku 2018 Rada Osiedla wystąpiła z wnioskiem w ramach Funduszu Obywatelskiego o wybudowanie boiska piłkarskiego typu ORLIK. Konkurs wygrała. 300 000 zł miało być przekazane do MOSiR-u w Pile z przeznaczeniem na jego wybudowanie. Niestety, przez kolejnych 5 lat środki te nie zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

– Nie do przyjęcia jest planowanie dużego oświetlenia tej części stadionu. Oświetlenie jest konieczne i długo oczekiwane na głównym obiekcie lekkoatletycznym i boisku piłkarskim. Jako mieszkańcy Piły zwracamy uwagę, że w naszym mieście jest wiele miejsc o zdecydowanie lepszej lokalizacji na pełnowymiarowe boisko, a jednocześnie nie uciążliwych dla mieszkańców przyległych posesji – wyznaje trener –  Należy brać pod uwagę, że jest sporo do zrobienia w zakresie istniejącej infrastruktury technicznej. Piłka nożna w odróżnieniu od innych dyscyplin sportu wymaga specjalnych zabezpieczeń związanych z bezpieczeństwem na stadionie i poza nim.

– Chcemy zatem zaproponować Wysokiej Radzie podjęcie takiej decyzji, by z obiektu na zapleczu stadionu lekkoatletycznego MOSiR-u mogli korzystać również przedstawiciele różnych innych dyscyplin sportu oraz rekreacyjnie mieszkańcy naszego miasta. Należy przy tym zrobić wszystko, aby mieszkańcy Piły, właściciele posesji przyległych do stadionu, mieli zabezpieczone bezpieczeństwo i komfort życia.
O taką decyzję prosimy i takiej oczekujemy.

W tej kwestii zbierane są podpisy.

Rada Osiedla Piła Górne, mieszkańcy Piły, sportowy, trenerzy, rodzice i dzieci korzystający ze stadionu.