Przejazd Na Leszkowie od jutra zamknięty

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Firma PORR S.A. jako Lider konsorcjum Wykonawcy inwestycji pod nazwą ?Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny PoD- Chodzież-Piła Główna?, na podstawie zatwierdzonego projektu tym-czasowej organizacji ruchu informuje o zmianie terminu zamknięcia przejazdu kolejowego na skrzyżowaniu z drogą gminną, ul. Na Leszkowie w m. Piła w km 88+558 linii kolejowej nr 354 na dzień od 6 kwietnia do 7 kwietnia 2019r.

 (WM)