Przyroda Piły na 512 stronach

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. W grudniu 2020 r. ukazała się monografia przyrodnicza miasta Piły. Tekst książki – autorstwa 19 osób – powstał w 2012 r., a w 2020 r. został zaktualizowany, wzbogacony o nowe ilustracje i zredagowany. 512 stron publikacji zawiera cenną wiedzę na temat pilskiej przyrody. Robi niesamowite wrażenie!

Publikacja powstała również dzięki dotacji od Miasta Piły w ramach wsparcia realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2020 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Więcej na temat tego wydawnictwa znajdziecie w prezentacji:

(Red.)/ (pila.pl) (fb)