Psychiatria dzieci i młodzieży – gdzie szukać pomocy?

kraj Wydarzenia Zdrowie

Wydarzenia ostatnich dni związane z wojną w Ukrainie, dodatkowo sprawiają, że liczba zaburzeń o charakterze lękowym i depresyjnym wśród dzieci może się zwiększyć. Niezwykle ważne jest, aby pacjenci potrzebujący pomocy, otrzymali ją możliwie jak najszybciej.

Przedłużająca się pandemia choroby COVID-19 przyniosła kolejne wyzwania dla dzieci i młodzieży. Nauka zdalna, brak intensywnych kontaktów rówieśniczych czy nasilające się problemy rodzinne w związku z izolacją, negatywnie wpływają na zdrowie psychiczne naszych najmłodszych obywateli. Wydarzenia ostatnich dni związane z wojną w Ukrainie, dodatkowo sprawiają, że liczba zaburzeń o charakterze lękowym i depresyjnym wśród dzieci może się zwiększyć. Niezwykle ważne jest, aby pacjenci potrzebujący pomocy, otrzymali ją możliwie jak najszybciej.

Poprawę sytuacji ma zapewnić trwająca od kwietnia 2020 roku reforma systemu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Pierwszym miejscem, gdzie rodzice i opiekunowie powinni szukać pomocy w sytuacjach tego wymagających, są poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne. Są to ośrodki I stopnia referencyjności zlokalizowane na terenie całego kraju.

Jedną z największych zalet reformy jest zwiększona dostępność pomocy dla potrzebujących dzieci i ich bliskich w środowisku, w którym funkcjonują. Niezwykle istotne jest to przede wszystkim w mniejszych miejscowościach, w których dostęp do specjalistycznej pomocy bywa utrudniony. Możliwość uzyskania pomocy psychologicznej blisko domu pozwala objąć wsparciem również rodzinę dziecka. Zaletą ośrodków I stopnia referencyjności jest możliwość uzyskania pomocy bez skierowania. Wpływa to na skrócenie drogi pacjenta do otrzymania niezbędnej pomocy a czas oczekiwania na wizytę jest stosunkowo krótki.

Jeśli szukasz pomocy, sprawdź, gdzie znajduje się najbliższy Ośrodek:

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/ochrony-zdrowia-psychicznego-dzieci-i-mlodziezy/