PSZOK w Kaczorach coraz bliżej

Najnowsze Piła

KACZORY. Trwa budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów  Komunalnych. PSZOK zlokalizowany będzie obok oczyszczalni ścieków w Kaczorach.

Na placu budowy praca wre. Jest już oświetlenie, są krawężniki, pojawił się też zarys powstającego obiektu.

Do punktu ? w ramach uiszczanej już opłaty – można będzie przywieźć m. in. odpady wielkogabarytowe i budowlane, zepsuty sprzęt elektroniczny i elektryczny, gruz, odpady niebezpieczne, stare oleje i farby, odpady metalowe i opony.

Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych została dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

(WM)

Źródło:kaczory.pl