Punkt szczepień w wałeckim WCK

Najnowsze Wałcz Wydarzenia

WAŁCZ. Punkt Szczepień Powszechnych w Wałczu jest tworzony wspólnie przez Powiat Wałecki, Gminę Miejską Wałcz oraz Gminę Wałcz we współpracy z 107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu jako podmiotem wykonującym działalność leczniczą.


Punkt został ulokowany w pomieszczeniach Wałeckiego Centrum Kultury w Wałczu przy ul. Plac Zesłańców Sybiru 3. Punkt będzie prowadził szczepienia od poniedziałku do soboty w godz. 7.30 do 18.30.

W Punkcie będą trzy stanowiska szczepień, które obsługiwać będą po dwie osoby (kwalifikująca do szczepień i wykonująca szczepienia). Każde stanowisko szczepień znajduje się w oddzielnym pomieszczeniu. Dzienna liczba wykonanych szczepień wyniesie 200.

Punkt szczepień został wyposażony zgodnie z wymogami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia.

(Red.)
Źródło: Miasto Wałcz