Radni głosowali absolutorium dla Zarządu Województwa

Biznes Inwestycje Polityka Wydarzenia

Blisko dziewięć godzin trwała poniedziałkowa sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Sesja wyjątkowa, bo Radni głosowali absolutorium dla Zarządu Województwa, i przyjmowali wykonanie zeszłorocznego budżetu.

Jak co roku pod koniec maja odbywa się specjalna sesja absolutoryjna Sejmiku Województwa. Tak jak w poprzednich latach Sejmik udzielił wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. Jednak poza głosowaniami wynikającymi z przepisów o samorządzie, Radni pochylali się również nad sprawami bieżącymi. Odbyły się głosowania nad uchwałami Zarządu przyznające dofinansowania dla beneficjentów, w tym podmiotów prywatnych, czy jednostek samorządu terytorialnego.

-Dziękuję Paniom i Panom Radnym, za udzielone absolutorium i wotum zaufania, zobowiązuję się do jeszcze cięższej pracy – podkreślił po posiedzeniu Sejmiku Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

 

OCHRONA ZABYTKÓW (gminy, na terenie których znajdują się zabytki objęte dofinansowaniem):

·         Gmina Miasteczko Krajeńskie

15 000 złotych – restauracja stolarki okiennej z elewacji frontowej domu mieszkalnego w konstrukcji ryglowej z poł. XIX w. W Miasteczku Krajeńskim, III etap oraz remont fragmentu ściany z szachulca z zastosowaniem technologii gliny suszonej

·         Gmina Wyrzysk

20 000 złotych – przywrócenie dawnej świetności zespołowi dworsko-parkowemu, spuściźnie po rodzinie Chłapowskich w miejscowości Bagdad

20 000 złotych – Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym pw. Zaślubin NMP z kościoła parafialnego pw. Jakuba Większego w Gromadnie – Etap 1

·         Gmina Zakrzewo

28 000 złotych – remont zabezpieczająco-wzmacniający kościół w Drożyskach Wielkich – stolarka okienna i drzwiowa

·         Gmina Rogoźno

20 000 złotych – Prace konserwatorskie ołtarza bocznego pw. św. Izydora z kościoła pw. św. Wita

15 000 złotych – ambona z obrazami św. Marka Ewangelisty i Holofernesa autorstwa Adama Swacha z 1730 r.- w kościele filialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wełnie

·         Gmina Wągrowiec

30 000 złotych – Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie z XVIII wieku i rzeźbach dwóch biskupów św. Wojciecha i św. Stanisława z pierwszej połowy XVI wieku z kościoła parafialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie

20 000 złotych – Potulice – kościół parafialny pw. św. Katarzyny Dz. M.- Prospekt organowy – 1730 r. Etap I – Architektoniczne lico prospektu wraz z konstrukcją (z wyłączeniem snycerki złoconej)

·         Miasto i Gmina Gołańcz

30 000 złotych – prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła pobernardyńskiego pw. NMP w Gołańczy – Etap 3

·         Gmina Lwówek

40 000 złotych – kościół parafialny pw. NMP Wniebowziętej św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty (XV w.): kontynuacja zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów kościoła

·         Miasto i Gmina Okonek

25 000 złotych – fumigacja kościoła filialnego pw. św. Kazimierza w Brokęcinie

·         Miasto i Gmina Trzcianka

14 000 złotych – Remont zegara na wieży kościoła parafialnego w Siedlisku

·         Gmina Szydłowo

10 000 złotych – Konserwacja i restauracja barokowej chrzcielnicy w kościele pw. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej

·         Gmina Złotów

10 000 złotych – Konserwacja i restauracja polichromii ścian i sklepienia prezbiterium w kościele pw. św. Rocha w Złotowie

 

KULISY KULTURY

·         Gmina Zakrzewo

39 000 złotych – poprawa warunków funkcjonowania Domu Polskiego – Centrum Idei Rodła poprzez wykonanie klimatyzacji Sali Rodła i modernizacji rozdzielni elektrycznej

·         Gmina Międzychód

84 600 złotych – remont Sali widowiskowo-kinowej i pomieszczeń przyscenicznych w Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury i. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie

·         Gmina Budzyń

18 000 złotych – remont sali sesyjnej Gminnego Ośrodka Kultury

·         Gmina Oborniki

34 000 złotych – remont i doposażenie Sali Kameralnej Obornickiego Ośrodka Kultury

 

PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ

·         Gmina Czarnków

50 000 złotych – “Wieś naszą odnowimy, świetne miejsca integracji zapewnimy!”- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Walkowice

50 000 złotych – Ważna jest rozrywka, ważna jest zabawa, ale bezpieczeństwo to nadrzędna sprawa – rewitalizacja przestrzeni publicznej przy przedszkolu w Romanowie Dolnym

·         Gmina Białośliwie

13 000 złotych – utwardzenie terenu na działce nr 26 w Pobórce Małej – budowa pieszojezdni do budynku rekreacyjnego

·         Gmina Drawsko

50 000 złotych – uczniowie w Chełście sali gimnastycznej nie mają, więc wf-y na świetlicy wiejskiej odbywają. Aż tu podłoga dziur się nabawiła, dobrze gdyby odnowa jej się przytrafiła

·         Gmina Wieleń Burmistrz Wielenia

50 000 złotych – Centrum Integracji Wsi Rosko – poprawa wizerunku i estetyki sołectwa Rosko

50 000 złotych – Odnowa wsi sołectwa Gulcz

·         Gmina Wągrowiec

50 000 złotych – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Krosno

50 000 złotych – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Oporzyn

·         Gmina Miedzichowo/Urząd Gminy

50 000 złotych – “Od kuźni – przez strażnicę – na świetlicę” – rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Lewiczynku – III etap

·         Miasto i Gmina Okonek

47 000 złotych – remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje

·         Miasto i Gmina Trzcianka

50 000 złotych – modernizacja sali wiejskiej w Białej

50 000 złotych – Rozbudowa placu zabaw o urządzenia zabawowe oraz rekreacyjnoedukacyjne “Szachy pod strzechą z leśnymi cymbałami” w Radolinie

·         Gmina Ryczywół

50 000 złotych – zagospodarowanie terenu w Boruchowie – realizacja projektu pod nazwą “Ruch, zabawa i ćwiczenia łączą pokolenia”

·         Urząd Miejski Gminy Łobżenica

23 000 złotych – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dźwiersznie Małym – etap II

28 000 złotych – budowa małej architektury w miejscowości Witrogoszcz – Osada

·         Gmina Wysoka

50 000 złotych – bezpieczna przystań rekreacyjna – zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysoczka

·         Gmina Lwówek

42 000 złotych – pięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin). Gramy w zielone – bis

·         Gmina Zakrzewo

15 000 złotych – „Młody, Senior ćwiczą chętnie więc siłownia w Ługach będzie” – budowa siłowni napowietrznej w sołectwie Ługi

·         Gmina Rogoźno

46 000 złotych – Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej poprzez budowę wiaty, doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Studzieniec

·         Gmina Złotów

50 000 złotych – “Stacja – Rekreacja” – zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w miejscowości Zalesie

50 000 złotych – “RADOLANDIA” – zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w miejscowości Radawnica

·         Urząd Miasta i Gminy Szamocin

41 700 złotych – doposażenie istniejącego placu zabaw we wsi Nałęcza

·         Urząd Miasta i Gminy Ostroróg

38 930 złotych – “Zakątek dendrologiczny” w sołectwie Rudki Huby

·         Gmina Lipka

50 000 złotych – I my się spotkamy, miejsce spotkań wreszcie mamy – zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Sołectwie Mały Buczek

·         Gmina Oborniki

43 150 złotych – Blisko rzeka, blisko las, miło spędzisz u nas czas -zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Uścikówcu

·         Gmina Krajenka

30 561 złotych – Czy jesteś mały, czy duży nasze boisko każdemu służy. Doposażenie placu przy boisku wiejskim Piękne Pole

20 764 złotych – Ach! Plac zabaw, fajna sprawa! Tam dopiero jest zabawa! – Zagospodarowanie placu 500-lecia w Śmiardowie Krajeńskim

 

BŁĘKITNO-ZIELONE INICJATYWY DLA WIELKOPOLSKI

·         Gmina Lipka

50 000 złotych – Zielony Zaułek

·         Miasto Piła

50 000 złotych – Ogród sensoryczny na placu zabaw przy ul. Rodakowskiego

·         Gmina Nowy Tomyśl

35 122 złotych – Zielone serce Przyłęku

·         Gmina Szydłowo

35 184 złotych – Zielony plac zabaw w Nowej Łubiance

·         Gmina Kuślin

48 744,48 złotych – Zieleń blisko kultury

·         Powiat Chodzieski

46 268 złotych – Zagospodarowanie terenów zielenią wraz z miejscem odpoczynku

·         Miasto i Gmina Trzcianka

50 000 złotych – Zielona Sala Wykładowa w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej

·         Gmina Oborniki

50 000 złotych – Skwer miodowy przy ul. 4 stycznia 1919 r.

·         Margonin

36 000 złotych – Zakup, nasadzenie i pielęgnacja drzew miododajnych

·         Gmina Drawsko

50 000 złotych – Utworzenie ekoedukacyjnego i sensorycznego placu zabaw  w Parku Grzybowym w Piłce

·         Chodzież

39 191 złotych- Błękitno-zielony deptak.

– Można powiedzieć, że to było bardzo dobre posiedzenie dla północnej wielkopolski. W sumie kilkanaście podmiotów otrzymało dofinansowanie pochodzące z kilku programów: „ochrona zabytków”, Kulisy Kultury, Pięknieje Wielkopolska Wieś, czy Błękitno-zielone Inicjatywy dla Wielkopolski – mówi Jacek Bogusławski – Cieszę się, że Sejmik przychylił się do złożonych przez Zarząd propozycji finansowania – dodaje.

Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego