Nowy radny w Radzie Powiatu

Chodzież Najnowsze Wydarzenia

CHODZIEŻ. W składzie Rady Powiatu Chodzieskiego zaszła zmiana. Nowy radny złożył ślubowanie podczas ostatniej sesji.

Chodzi tutaj o Jakuba Wójcika, który będąc następny na liście, złożył ślubowanie podczas ostatniej sesji Rady Powiatu, zastępując Michała Szejnera, który z kolei złożył rezygnację z mandatu radnego.

Piotr Szkoda

(fot. Starostwo Powiatowe w Chodzieży)