Rady Bogrycewicz interweniuje w obronie Ukrainy

Interwencje kraj Najnowsze Polityka Regiony Wydarzenia

 Adam Bogrycewicz, radny Województwa Wielkopolskiego: – W związku z agresją Federacji Rosyjskiej na niepodległe państwo Ukraina wystąpiłem do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o podjęcie natychmiastowych analiz możliwości pomocy przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego mieszkańcom Ukrainy, zwłaszcza Obwodu Charkowskiego, z który Województwo Wielkopolskie ma podpisaną współpracę od 2002 roku. Wniosłem o przygotowanie analizy m.in. pod kątem pomocy humanitarnej i finansowej. Wyraziłem oczekiwanie, aby możliwości pomocy zostały przedstawione Sejmikowi podczas najbliższej sesji w dniu 28 lutego br., lub wcześniej w formie korespondencyjnej.