Rawicz na trasie spotkań senatora Adama Szejnfelda

Najnowsze Polityka

Senator Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej w Wielkopolsce odwiedził Rawicz i Sarnową. W ramach wizyty na południu Wielkopolski i granicy z Województwem Dolnośląskim senator gościł także w gminie Wąsosz oraz w Dębnie. Wąsosz to rozmowy z burmistrzem Miasta i Gminy na temat rozwoju gmin na pograniczu województw, Dębno to wizyta w Stadninie Koni Dębno, Sarnowa, to rozmowy na temat nowoczesnych technik uzyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, a Rawicz, to wizytacja budowanej nowoczesnej ścieżki rowerowej, konferencja prasowa oraz spotkanie otwarte z mieszkańcami. Senator Adam Szejnfeld podczas konferencji prasowej skrytykował działania PiS oraz rządu i większości parlamentarnej Zjednoczonej Prawicy, szczególne te dotyczące łamania demokracji w Polsce, niszczenia prawa i praworządności oraz trójpodziału władzy. Senator odniosło się także do ostatnich wydarzeń w Sejmie, szczególnie tych związanych z procesem uchwalania tak zwanej ?Ustawy futerkowej? oraz ustawy zwanej ?Bezkarność+?. Odpowiadając na pytania dziennikarzy senator Ziemi Pilskiej zaprezentował też cele własnej inicjatywy ustawowej związanej z ochroną przedsiębiorców i ich pracowników w dobie epidemii CVID-19, którymi są: 1). propozycje proobywatelskie – domniemania generalne. 2). utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorców. 3). utrzymanie stanu zatrudnienia pracowników w firmach. Wśród rozwiązań szczegółowych, które znalazły się w projekcje ustawy senator wskazał tylko kilka przykładowych, jak: 1). Domniemanie milczącej zgody administracji, 2). Domniemanie pozytywnej odpowiedzi organu, 3). Rekompensaty finansowe dla firm zamykanych lub ograniczających działalność na polencie władzy. 4). Prawo zawieszania działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorstwa. 5). Zasiłek chorobowy płatny od 1 dnia przez ZUS, a nie przez pracodawcę. 6). Rozwiązania mające ułatwić przetrwanie firm w specjalnych strefach ekonomicznych. 7). Ułatwienia w utrzymaniu stanu zatrudnienia pracowników, w tym pochodzących z zagranicy. Do najważniejszych rozwiązań zaliczył też 1). Wakacje podatkowe, 2). Wakacje składkowe oraz 3). Wakacje kredytowe. Wicemarszałek Jacek Bogusławski natomiast zaprezentował plany Województwa Wielkopolskiego w zakresie wsparcia inwestycji samorządowych gmin naszego regionu. Mowa była m.in. o drogach i ścieżkach rowerowych oraz obiektach sportowych. Na pomoc liczyć mogą także inwestycje dotyczące rewitalizacji, ochrona zabytków czy inwencje energooszczędne. ?Wicemarszałek Bogusławski poinformował także o swoim udziale w tym samym dniu w uroczystości oddania do użytku ?Szatni na medal? w Bojanowie, powiat rawicki, a właściwie trzech szatni Zespołu Szkół Przyrodniczo ? Technicznych CKU w Bojanowie. To placówka prowadzona przez powiat, który aplikował do programu ?Szatnia na Medal? i otrzymał dofinansowanie Województwa Wielkopolskiego w wysokości prawie 89 tys. zł. W ramach inwestycji wyremontowane zostały trzy szatnie, które przez następne lata będą służyły młodzieży uczącej się w zespole szkół. Spotkanie z mieszkańcami zdominowane natomiast zostało sprawami związanymi z tzw. ustawą futerkową. Na zebranie przyszli tak zwolennicy całkowitego zakazu hodowli zwierząt futerkowych jak i przeciwnicy zakazu uboju rytualnego. Co ciekawe długa dyskusja nie tylko z senatorem i wicemarszałkiem, ale także między uczestnikami spotkania, doprowadziła do zajęcia kompromisowego stanowiska spornych stron. Rozmawiano także na temat koniecznej pomocy dla branży turystycznej i branż pokrewnych, takich jak na przykład przemysł targowy czy konferencyjny i hotelarski, zwłaszcza, że reprezentanci tych środowisk także znaleźli się na sali, którzy zresztą podziękowali w tej części spotkania za podejmowane przez senatora Szejnfelda inicjatywy na rzecz przedsiębiorców w ramach poprawek i ustaw podejmowanych przez niego i Platformę Obywatelską w Senacie RP. W wizytach oraz spotkaniach senatora Adama Szejnfelda w Rawiczu udział wziął m.in. Jacek Bogusławski, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, a spotkania organizowali działacze Platformy Obywatelskiej, w tym panowie Jacek Gwizdek i Jan Puślecki.

Anna Karmowska

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile