RAZEM dla pacjentów onkologicznych! Wsparcie dla placówki w Pile

Edukacja kraj Najnowsze Piła Zdrowie
Z inicjatywy Posła Bartłomieja Wróblewskiego powołano Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Wielkopolskiego Centrum Onkologii (WCO), którego celem będzie wspieranie rozwoju placówki onkologicznej wraz z jej filiami w Pile i Kaliszu poprzez prowadzenie dialogu z ekspertami, środowiskiem pacjentów, przedstawicielami samorządu oraz Ministerstwa Zdrowia.
WCO jako lider w leczeniu pacjentów onkologicznych w Wielkopolsce prowadzi długofalową politykę zwiększania dostępności do leczenia dla pacjentów z regionu poprzez rozwój ośrodków satelickich, unowocześnianie bazy leczniczej oraz podnoszenie kwalifikacji personelu WCO.
Działalność Parlamentarnego Zespół ds. Rozwoju Wielkopolskiego Centrum Onkologii będzie wspierała WCO w znoszeniu barier w dostępie do leczenia pacjentów onkologicznych w Województwie Wielkopolskim.
– Korzystając z dużych możliwości, które przynosi Narodowa Strategia Onkologiczna, chcemy nasze wysiłki skoncentrować na rozwoju onkologii w ramach WCO, umożliwiając pacjentom jeszcze większy dostęp do leczenia – podkreślał podczas posiedzenia Bartłomiej Wróblewski, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu.
Wielkopolskie Centrum Onkologii jako koordynator leczenia onkologicznego w regionie, podejmuje szereg działań na rzecz pacjentów
– od działalności leczniczej, naukowej i dydaktycznej, po tworzenie filii WCO w Wielkopolsce, jako element szerokiej koncepcji rozwoju regionu w obszarze ochrony zdrowia. Podczas posiedzenia nakreślone zostały aktualne wyzwania związane z koniecznością zapewnienia szerokiego i efektywnego leczenia. Wśród wymienionych obszarów wskazano m.in.: wzrost zachorowań na nowotwory, brak wystarczającej liczby specjalistów oraz zwiększenie liczby badań profilaktycznych, aby wykrycia nowotworów mogły być możliwe na ich wczesnym etapie rozwoju. Uwzględniając powyższe ograniczenia, nakreślone zostały przez uczestników spotkania kierunki
rozwoju ośrodka, które pozwolą minimalizować negatywne trendy w zachorowaniu na raka.
– Rozwój nauki i technologii przynosi nowe możliwości diagnostyki oraz leczenia. Niezbędne jest zatem wykorzystanie potencjału nowoczesnych możliwości leczenia oraz wiedzy jaką posiadają nasi specjaliści na rzecz pacjentów onkologicznych. W ramach rozwoju WCO planujemy w Poznaniu wprowadzenie nowoczesnych technologii radioterapii. Planujemy także rozwój diagnostyki nuklearnej w Południowo – Wschodniej Wielkopolsce, rozbudowę infrastruktury ośrodka w Kaliszu, filii WCO. – podkreślał prof. dr hab. Julian Malicki, Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii.
Paulina Stochniałek, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego podczas posiedzenia podkreśliła, że znaczenie ma korzystanie z nowoczesnych technologii, przy wsparciu rozwoju kadry medycznej, która może zaoferować pacjentom efektywniejsze leczenie.
Onkologia w Wielkopolsce rozwija się w nowoczesnych budynkach z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii. Efekt synergii, gdzie pacjent jest w centrum zainteresowania mocno pozycjonuje region jako ten o europejskich standardach co jest szczególnie istotne w polityce zdrowotnej realizowanej przez Województwo. – podkreśliła Paulina Stochniałek.
W imieniu Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych Krystyna Wechmann, podkreślała wagę dostępu chorych do nowoczesnych metod leczenia. – Rozwój najnowszych metod jest dla nas bardzo ważny, a innowacyjna radioterapia to wspólny projekt na rzecz edukacji i zwiększenia świadomości o tej metodzie leczenia. W realizowanym planie rozwoju świadczeń w Wielkopolsce aktywności są
skoncentrowane wokół poprawy jakości i efektywności technik oraz zwiększania dostępności do leczenia onkologicznego.
W Poznaniu realizowany jest już program związany z rozwojem świadczeń ambulatoryjnych i chemioterapii dziennej
– Budynek Ambulatoryjny 2020 – 2023. Planowany jest także rozwój metod Radioterapii i Medycyny Nuklearnej – diagnostyki onkologicznej 2022 – 2025.
W Filii WCO w Kaliszu nastąpi uruchomienie pełnej diagnostyki wstępnej w raku piersi (USG, mammografia, biospsja gruboigłowa) oraz wdrażane są rozwiązania, mające na celu poprawę dostępności do diagnostyki nuklearnej w południowo – wschodniej Wielkopolsce.
Natomiast w Pile, kolejnym ośrodku satelickim WCO działania będą zmierzały do wymiany na nowy akceleratora do radioterapii oraz poprawy dostępności radioterapii oraz onkologii klinicznej (chemioterapii).
  • fot. iStock