Regał na znicze do ponownego wykorzystania, stojaki na rowery i utwardzone place pod kontenerami

Czarnków Interwencje Najnowsze Środowisko

Na Cmentarzu Komunalnym w  Czarnkowie zakończyły się prace mające na celu ułatwienie korzystania z cmentarza przez osoby odwiedzające swoich bliskich.

Realizując zgłaszane propozycje Cmentarz Komunalny w  Czarnkowie został wyposażony w regał na znicze przeznaczone do ponownego wykorzystania. Dzięki temu zużyte szklane znicze, zamiast wyrzucać do kontenera na odpady, można przekazać innym do ponownego wykorzystania. Tym sposobem znicze zyskują nowe życie i nadal mogą służyć innym. Montażowi regału przyświecał także cel proekologiczny, ukierunkowany na ograniczanie ilości odpadów powstających na cmentarzu. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest wielokrotne używanie jeszcze dobrych, nieuszkodzonych i kompletnych zniczy, co tym samym przyczyni się do zmniejszenia ich ilości w pojemnikach na odpady. Do tej pory szklane znicze wyrzucane były do kontenerów na odpady zmieszane, co stanowiło koszt dla gminy, jak i problem ekologiczny związany z ich utylizacją. Racjonalnym więc było zainwestowanie w regał, na którym są one umieszczane z przeznaczeniem do ponownego wykorzystania bez konieczności zakupywania nowych. To bardzo korzystne rozwiązanie w szczególności dla osób mniej zamożnych czy starszych, osób świadomych ekologicznie, a przede wszystkim dla środowiska.

W związku z powyższym stojaki na rowery na cmentarzu zostały zamontowane w nowym miejscu. Osoby odwiedzające cmentarz będą mogły bezpiecznie przypiąć swój jednoślad zaraz po przekroczeniu bramy cmentarnej.

Mając na uwadze również poprawę estetyki punktów z kontenerami na odpady, powierzchnie pod kontenerami utwardzono kostką brukową pochodzącą z rozbiórki.

Regał na znicze do ponownego wykorzystania, stojaki na rowery i utwardzone place pod kontenerami – Urząd Miasta Czarnków (czarnkow.pl)