Sposób na poszerzenie zaplecza spiżarni

Edukacja Najnowsze Regiony Wydarzenia
Najlepsze półki w spiżarni są z drewna niemalowanego. Odpowiednia głębokość półek waha się w granicach 25-30 cm. Odstępy między półkami zależą od ich przeznaczenia. Grubość półek powinna zabezpieczać odpowiednią ich nośność i nie dopuszczać do ich wyginania się.
Najwyższe półki przeznacza się na rzadko używane produkty. Na górnych półkach można przechowywać opróżnione słoje, butelki itp. Słoje dla zabezpieczenia przed zakurzeniem układa się do góry dnem, a butelki lekko zakorkowuje papierem. Półki środkowe to najistotniejsza część spiżarni – magazyn podręczny. Na półkach środkowych umieszcza się
produkty najczęściej używane w gospodarstwie oraz potrawy gotowe przechowywane między jednym a drugim posiłkiem. Do spiżarni można wstawić tylko potrawy uprzednio schłodzone.
Na dolnych półkach wstawia się produkty używane często w gospodarstwie domowym, przechowywane jednak w większych ilościach, aniżeli wymagają tego bieżące potrzeby, jak produkty zbożowe, mączne, susze, przetwory itp. Wędliny powinny posiadać w spiżarni osobne miejsce przechowywania. Spiżarnie małe o charakterze szafek ściennych lub podokiennych służą ze względu na swoją małą pojemność, tylko jako spiżarnie podręczne.
Wszelkiego rodzaju schowki ścienne, nie zaopatrzone w wentylację nie nadają się do przechowywania artykułów żywnościowych. Można je jednak z powodzeniem wykorzystać do przechowywania zamkniętych zapraw, konserw oraz opakowań, poszerzając w ten sposób zaplecze spiżarni .
M. Kociński