Rehabilitacja lecznicza w ramach KRUS po zmianach

Najnowsze Wydarzenia

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie informuje, że od 1 stycznia 2023 r. jest możliwość skorzystania z odbycia 21-dniowego turnusu rehabilitacyjnego — oprócz osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie; podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą oraz dla osób mających ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, ale które zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji — uzyskały również osoby uprawnione do emerytury rolniczej, a z 7-dniowego turnusu regeneracyjnego — osoby, które nabyły prawa do zasiłku dla opiekuna osoby niepełnosprawnej na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Turnusy rehabilitacyjne i regeneracyjne organizowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie odbywają się przez cały rok w czterech Centrach Rehabilitacji Rolników– Jedlcu, Kołobrzegu, Świnoujściu i Szklarskiej Porębie. Korzystanie z nich jest dobrowolne i w niczym nie ogranicza prawa rolnika do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników, z wyjątkiem prawa do zasiłku chorobowego za okres przebywania w zakładzie rehabilitacji leczniczej. Co istotne — korzystanie z rehabilitacji za pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Z turnusu rehabilitacyjnego lub rehabilitacji leczniczej można korzystać nie częściej niż raz w roku. Wyjątek stanowią osoby posiadające ustalone prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej ponad 180 dni, a także mające ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym — świadczenie rehabilitacyjne można przyznać im po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji.

gminawalcz.pl