REKORDOWE WSPARCIE DLA SAMORZĄDÓW

Biznes Interwencje Najnowsze Wydarzenia

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczy w 2023 roku rekordową kwotę na wsparcie inwestycji sportowych i turystycznych w Wielkopolsce – 10 150 000 złotych!

 

SZATNIA NA MEDAL

2 500 000 złotych na zadania inwestycyjne, polegające na budowie nowych pomieszczeń szatniowych, sanitarnych,
magazynowych, zakupie modułowych konstrukcji zaplecza oraz zakupie sprzętu sportowego, pod potrzeby
funkcjonowania obiektów sportowych.

1 500 000 złotych na zadania remontowe, polegające na poprawie warunków szatniowo-sanitarnych oraz
magazynowych istniejących obiektów lub adaptacji istniejących budynków do potrzeb szatniowo-sanitarnych oraz
magazynowych przy obiektach sportowych.

Wnioski przyjmowane będą w terminie od 2.01.2023 r. do 17.02.2023 r.

Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

PROGRAM LEKKOATLETYCZNY

5 500 000 złotych na wsparcie inicjatyw związanych z rozwojem infrastruktury lekkoatletycznej.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty następującego typu:

  • pełnowymiarowe bieżnie okólne o długości 400 m i o nawierzchni syntetycznej,
  • niepełnowymiarowe bieżnie okólne o długości co najmniej 300 m i o nawierzchni syntetycznej,
  • bieżnie proste o długości co najmniej 100 m i o nawierzchni syntetycznej.

Wnioski przyjmowane będą w terminie od 2.01.2023 r. do 17.02.2023 r.

Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA

650 000 złotych na wsparcie ogólnodostępnych inicjatyw związanych z:

  • poprawą i rozwojem infrastruktury okołoszlakowej służącej uprawianiu turystyki kwalifikowanej, np. przystanie wodne, punkty widokowe, miejsca postojowe, wiaty turystyczne,
  • oznakowanie turystyczne, nakłady inwestycyjne podnoszące atrakcyjność turystyczną danego środowiska itd.,
  • tworzeniem miejsc przyjaznych dla turystów korzystających z kamperów lub przyczep kempingowych, tzw. camper parków, dających możliwość bezpiecznego zaparkowania, podłączenia się do energii elektrycznej / wody, spuszczenia wody zanieczyszczonej,
  • tworzeniem pól namiotowych – miejsc ogrodzonych, z dostępem do punktu poboru wody pitnej oraz podstawowych urządzeń sanitarnych,
  • kanalizacją ruchu turystycznego na obszarach wielkopolskich parków krajobrazowych, np. miejsca postojowe, wiaty turystyczne, punkty widokowe, oznakowanie turystyczne itd.

Wnioski przyjmowane będą w terminie od 2.01.2023 r. do 17.02.2023 r.

Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Cieszę się, że udało mi się przekonać Zarząd Województwa do zwiększenia puli na dotacje związane z
rozwojem infrastruktury sportowej i turystycznej w Wielkopolsce. Dzięki tym środkom od lat polepszamy warunki do uprawiania sportu i zwiększamy atrakcyjność turystyczna naszego regionu.

W stosunku do 2022 roku dofinansowanie na powyższe projekty wzrośnie o 2 750 000 złotych.

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO SKŁADANIA WNIOSKÓW.