Rektor PUSS w Pile Przewodniczącym Wielkopolskiego Związku Publicznych Uczelni Zawodowych

Edukacja Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Rektor Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile,  dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PUSS, został wybrany na Przewodniczącego Wielkopolskiego Związku Publicznych Uczelni Zawodowych.

Związek, który tworzą uczelnie z Konina, Leszna, Gniezna, Piły i Kalisza, powstał w roku 2018, umożliwiając szeroką kooperację wszystkich uczelni. Podstawę do większej współpracy dała Ustawa 2.0, zakładająca współdziałanie uczelni m.in. w ramach organizacji, prowadzenia badań naukowych, działalności wydawniczej, czy obsługi administracyjnej.

Związek Wielkopolskich Uczelni Zawodowych, to pierwszy związek publicznych uczelni zawodowych w Polsce. Co ważne ? Związek nie pozbawia swoich członków autonomii.
Aleksandra Fabiszak
 PUSS Piła