Renowacja sieci liczącej prawie 100 lat

Inwestycje Najnowsze Trzcianka Wydarzenia

Od kilku dni trwają prace renowacyjne sieci kanalizacji ogólnospławnej. Inwestycja ma ogromne znaczenie techniczne, ekologiczne i ekonomiczne, stając się największym tego typu przedsięwzięciem w historii Trzcianki.

Na początku należy wspomnieć, że pracami objęto najstarsze odcinki instalacji, zlokalizowane w pasie dróg wojewódzkich, tworzących komunikacyjny kręgosłup miasta. Licząca ponad 90 lat sieć, zdołała się nie tylko zestarzeć, ale przede wszystkim utraciła wiele ze swoich podstawowych właściwości eksploatacyjnych. Powstały liczne pęknięcia, nieszczelności, owalizacje oraz na wielu odcinkach znaczna korozja powierzchni. Sprzyja to występowaniu zjawiska infiltracji wód gruntowych do instalacji i eksfiltracji ścieków do gruntu. Tym samym następuje wtórne zanieczyszczenie gruntu oraz zaburzenie struktury ścieków. Ponadto w znacznej części do oczyszczalni przepompowywana jest czysta woda, dodatkowo obciążając urządzenia bez uzyskiwania oczekiwanego efektu ekologicznego.

Renowacja sieci w pierwszej kolejności je uszczelni, w drugiej wyeliminuje wspomniane zjawiska infiltracji i eksfiltracji, w trzeciej zaś – przedłuży ich żywotność o przynajmniej 30 lat, bez konieczności wymiany w tradycyjny sposób.

Wyobraźmy sobie rozkopane przez wiele miesięcy miasto z długimi kolejkami oczekujących na przejazd dymiących samochodów. Do tego należy dodać olbrzymie koszty prac, potrzebę wymiany gruntu, utylizację starej kanalizacji i przede wszystkim utrudnienia w ruchu powodujące olbrzymie niezadowolenie społeczne.

Stosując metodę bezwykopową, niemal w całości eliminujemy większość wymienionych utrudnień – znacznie skracamy czas realizacji inwestycji oraz zmniejszamy jej koszty.

Renowacja obejmie ok. 1800m kanalizacji ogólnospławnej, montaż ponad stu kształtek kapeluszowych łączących główną instalację z przyłączami oraz renowację kinet i podstaw studni.

Wartość inwestycji – 1.700.000,00 zł brutto. Zakończenie prac nastąpi do 15 października br.

Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a wartość umorzenia wyniesie 30%.

Inwestorem jest ZAKŁAD INŻYNIERII KOMUNALNEJ sp. z o.o. w Trzciance. Prace są realizowane przez renomowane firmy: AARSLEFF sp. z o.o. z Warszawy oraz CONS CONTROL SYSTEM z Czerwieńska.

Jak zapewnia Prezes spółki Marek Kupś – realizowane są prawidłowo i bez dodatkowych utrudnień.

 inf. & foto. Marek Kupś

MiG Trzcianka – Facebook