Rodzi się coraz mniej dzieci!

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Alarmujące dane GUS. W zeszłym roku urodziło się 305 tysięcy dzieci. To najgorszy wynik od czasów II wojny światowej – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

W 2022 roku liczba ludności zmniejszyła się o 141 tys. w porównaniu do poprzedniego roku. Ubytek ludności był mniejszy niż w 2021 r., ale nadal większy niż przed wybuchem pandemii. W 2022 r. zanotowano najmniej urodzeń w okresie powojennym. Liczba ludności w Polsce pod koniec 2022 r. wynosiła 37 mln 767 tys. osób.

To właśnie umieralność spowodowana pandemią wyraźnie spotęgowała negatywne tendencje demograficzne. Szacuje się, że na każde 10 tys. ludności w 2022 r. ubyło 37 osób, podczas gdy w roku 2021 było to 47 – przypominam, to była pandemia. Dla porównania, w ostatnim roku przed pandemią ubyło 7 osób.

Red./net