Rondo zamiast skrzyżowania i przebudowa drogi z Tarnówki do Węgierc

Inwestycje Wydarzenia Złotów

POWIAT ZŁOTOWSKI. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu – to jeden z priorytetów samorządowej pracy na każdym szczeblu, stąd tak wiele rozmów w terenie dotyczy właśnie infrastruktury drogowej. Tym lepiej, jeśli toczą się one w atmosferze współpracy i wzajemnego zrozumienia.

Tak właśnie było 15 lipca w Tarnówce, gdzie radny Rady Gminy Tarnówka Jan Zając, w obecności i przy wsparciu wójta Jacka Mościckiego, przekazał staroście Ryszardowi Goławskiemu petycję zawierającą dwa wnioski. Pierwszy z nich dotyczy wykonania przebudowy drogi nr 1042P na niespełna 3,5 km odcinku z Tarnówki do Węgierc.

Spotkanie w Urzędzie Gminy w Tarnówce

Drugi jest związany z problematycznym skrzyżowaniem (o ograniczonej widoczności), jakie znajduje się w Węgiercach. Autorzy petycji proponują, aby w tym miejscu wykonane zostało rondo, które uczyni to skrzyżowanie czytelnym dla kierowców, zwłaszcza tych spoza powiatu, i zminimalizuje liczbę sytuacji niebezpiecznych, do których co jakiś czas dochodzi.

Spotkanie w Urzędzie Gminy w Tarnówce

W trakcie spotkania radny Zając przedstawił szereg argumentów przemawiających za realizacją petycji. Zwracając uwagę szczególnie na ważny aspekt poprawy bezpieczeństwa, poparł je wójt Mościcki.

Spotkanie w Urzędzie Gminy w Tarnówce

Starosta petycję przyjął, zostanie jej nadany urzędowy bieg. 

(zlotow-powiat.pl)