Jest stacja szybkiego ładowania autobusów elektrycznych

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Prace budowlane oraz instalacja urządzeń dla stacji szybkiego ładowania pantografowego autobusów elektrycznych na pętli autobusowej już na ukończeniu. Instalacja będzie wspomagała zasilanie zakontraktowanych już 5 nowych autobusów o napędzie elektrycznym, które po mieście będą poruszały się na linii nr 5.

 

Stacja szybkiego ładowania autobusów elektrycznych podstawiona w przestrzenią miasta. Stacja jest ogrodzona metalowym płotem. W tle widać domki jednorodzinne i drzewa.

W zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacji przy ul. Łącznej pojawiły się również 3 dwustanowiskowe stacje ładowania zajezdniowego PLUG – IN. Stacje te umożliwią jednoczesne ładowanie dwóch autobusów mocą 40 kW dla każdego autobusu lub ładowanie jednego autobusu mocą 120 kW.
Inwestycja jest możliwa dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach: Osi Priorytetowej VI – Działanie 6.1 – Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach. Koszt całkowity projektu to 16 113 000 złotych, w tym kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to aż 11 130 750 złotych.
 (pila.pl)