Rozmawiali o inwestycjach

Biznes Inwestycje Najnowsze Polityka Wydarzenia Złotów
Kolejne spotkanie starosty złotowskiego Ryszarda Goławskiego i przewodniczącego Rady Powiatu Złotowskiego Juliana Brewki z ministrem Grzegorzem Piechowiakiem.
Starosta złotowski Ryszard Goławski oraz przewodniczący Rady Powiatu Złotowskiego Julian Brewka spotkali się z ministrem Grzegorz Piechowiak. Tym razem tematem spotkania były inwestycje. Starosta Ryszard Goławski przedstawił te, które na terenie powiatu złotowskiego, dzięki wsparciu funduszy rządowych zostały już zrealizowane. Jednakże bardzo ważne są te, które mają zostać zrealizowane w najbliższej przyszłości, i wnioski na dofinansowanie których samorząd powiatu złotowskiego już złożył. A mowa tutaj o:
  •  przebudowie drogi powiatowej nr 1004P na odcinku Lotyń – Lubnica (kwota wnioskowanych środków: 3.754.882,45 zł), ✅przebudowie drogi powiatowej nr 1032P na odcinku Zakrzewo – Wersk (kwota wnioskowanych środków: 5.698.100,00 zł), ✅przebudowie i modernizacji budynku internatu oraz budowie boiska wielofunkcyjnego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie przy ul. 8-go Marca (kwota wnioskowanych środków: 4.250.000,00 zł),
  • przebudowie dróg powiatowych z przebudową przejść dla pieszych w miejscowościach: Święta, Radawnica, Brzeźnica, Tarnówka, Stara Wiśniewka (kwota wnioskowanych środków: 1.941.240,84 zł)
  •  oraz przebudowie drogi powiatowej nr 1065P – ulica Brzozowa w Złotowie (kwota wnioskowanych środ-ków: 783.804,00 zł).
źródło: Starostwo Powiatowe w Złotowie