Rozpoznanie operacyjne

Chodzież Interwencje Na sygnale Najnowsze Ukraina Wydarzenia
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, JRG PSP oraz OSP Szamocin, przeprowadzili rozpoznanie operacyjne obiektu, w którym przebywają osoby z Ukrainy.
W trakcie trzech dni wszystkie zmiany służbowe Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Chodzieży, a także druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szamocinie, uczestniczyli w rozpoznaniu operacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem dróg dojazdowych
oraz zaopatrzenia obiektu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. Na terenie miejscowości Szamocin przebywają osoby (dzieci i dorośli) z terenu Ukrainy, gdzie trwają działania wojenne. Podczas rozpoznania operacyjnego sprawdzono m.in.: drożność dróg i wyjść ewakuacyjnych, wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy, możliwość dojazdu do budynku i sprawienia samochodu specjalnego typu drabina mechaniczna oraz lokalizacji i zadziałania hydrantów zewnętrznych.
Na zakończenie wizytacji odbył się pokaz sprzętu ratowniczo – gaśniczego.

 

  • Opracowanie i zdjęcia: bryg. Leszek Naranowicz