Ruszają kolejne programy Ministerstwa Edukacji i Nauki

Najnowsze Piła Polityka Wydarzenia

Za niedługo w polskich szkołach pojawi się nowoczesne wyposażenie typu drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań itp. Stanie się to za sprawą największej inwestycji państwa w nowoczesną edukację. Właśnie ruszył program „Laboratoria Przyszłości”, który realizuje jeden z postulatów Polskiego Ładu, a finansowany jest z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Marta Kubiak

Z założeń wynika, że jeszcze w tym roku samorządy prowadzące szkoły podstawowe w całej Polsce otrzymają środki finansowe na zakup nowoczesnych narzędzi, które będą wspierać i rozwijać młode talenty. Środki będą przekazane w całości z góry i bez konieczności wniesienia wkładu własnego. Przyznawane wsparcie będzie uzależnione od wielkości szkoły:

  • do 30 000 zł- w przypadku szkół do 100 uczniów
  • do 60 000 zł- w przypadku szkół od 101 do 200 uczniów
  • do 70 000 zł- w przypadku szkół od 201 do 234 uczniów
  • do 300 zł- przypadku szkół od 235 uczniów

Wszystkie szkoły otrzymają co najmniej 300 zł na ucznia, a mniejsze szkoły skorzystają z dodatkowego wsparcia, które odzwierciedla ich potrzeby.

W ramach tego programu Rząd przeznaczył ponad 1 miliard zł na wsparcie dla szkół. W pierwszej kolejności z pomocy skorzystają szkoły prowadzone przez samorządy, a następnie szkoły niepubliczne.

Aby otrzymać wsparcie szkoły będą zgłaszać się z wnioskami do swoich samorządów prowadzących, a te z kolei będą występować do właściwego wojewody o przyznanie wsparcia. Wnioski szkół i samorządów będą zawierać jedynie podstawowe dane, a cały proces będzie odbywał się elektronicznie. Zgodnie z planem wnioski przyjmowane będą pomiędzy początkiem października a połową listopada 2021 r. Co najmniej 60% wsparcia otrzymanego przez dany podmiot planowane jest do wydatkowania do końca 2021r. a nie więcej niż 40% – w 2022 r.

Cała inicjatywa obsługiwana będzie przez specjalną stronę internetową dostępną pod adresem gov.pl/laboratoria. Za jej pośrednictwem możliwe będzie składanie wniosków i sprawozdań oraz zapoznawanie się z najważniejszymi informacjami, w tym z katalogiem wyposażenia. Konsultacje katalogu potrwają do 30 września i każdy może wziąć w nich udział.

Ruszył także program „Poznaj Polskę”, który jest częścią Polskiego Ładu. Celem tego przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (publiczne i niepubliczne) poprzez umożliwienie dzieciom i młodzieży poznania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji oraz zabytków kultury i historii.

Priorytetowe obszary edukacyjne będą wskazywane przez Ministra na swojej stronie podmiotowe w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. Wykazy punktów edukacyjnych podzielone zostały na trzy grupy wiekowe: klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe.

Środki finansowe będą przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi.

W ramach programu „Poznaj Polskę” dofinansowaniu 80% podlegać będą:

  • jednodniowe – do kwoty 5 tys. zł
  • dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł
  • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł

Wycieczka może odbyć się przy udziale co najmniej 10 uczniów, a jej łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę. Organy prowadzące mogą uzyskać dofinansowanie do 80% całkowitego kosztu wycieczek, z kolei 20% musi pochodzić z własnego wkładu lub wpłat rodziców dzieci uczestniczących w wycieczce.

Na realizację przedsięwzięcia przewidziana jest łączna kwota 15 mln zł. Nabór wniosków ruszył już 6 września i potrwa do 30 września 2021 r. lub do wyczerpania środków finansowych. Wnioski składa się w systemie teleinformatycznym,  przez Strefę Pracownika SIO (dostępny dla użytkowników Systemu Informacji Oświatowej, którzy posiadają aktywne upoważnienia do aplikacji SIO). O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku o dofinansowanie wycieczki w systemie teleinformatycznym.

Jestem przekonana, że nowe programy Ministerstwa Edukacji i Nauki w znacznym stopniu wpłyną na jakość edukacji dzieci i młodzieży. W okresie pandemii Covid-19 szczególnie uczniowie potrzebują ogromnego wsparcia. Nowoczesna szkoła jest odpowiedzią na szybki rozwój technologii. Czasy się zmieniają i młodzi ludzie oczekują kreatywnych i ciekawych zajęć szkolnych zamiast suchych wykładów nauczycielskich.  

(Red.)