Ruszył przetarg dla obwodnicy Wałcza

Najnowsze Regiony Wałcz Wydarzenia

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Wałcza w ciągu drogi krajowej nr 22. Termin składania ofert został wyznaczony na 22 stycznia. Blisko trzynastokilometrowy odcinek powstanie w ramach programu budowy 100 obwodnic. Droga ma zostać dopuszczona do ruchu w 2028 roku.

Przetarg i kryteria

Kryteriami oceny ofert jest w 55 proc. cena, w 10 proc. przedłużenie okresu gwarancji na instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze, w 30 proc. przedłużenie gwarancji na obiekty mostowe i w 5 proc. zagospodarowanie na placu budowy pozyskanego destruktu asfaltowego.

Projekt i budowa drogi

W przyszłym roku planowane jest podpisanie umowy. Wykonawca będzie miał 17 miesięcy na opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

–  Zakładamy, że stanie się to w roku 2025, co pozwoli rozpocząć roboty, na które założono 22 miesiące. Z czasu realizacji robót wyłączone będą okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca – informuje główny specjalista do spraw komunikacji społecznej w GDDKiA w Szczecinie Mateusz Grzeszczuk.

Obwodnica wyprowadzi ostatnią drogę krajową ze Stargardu

Od kilkunastu lat, dzięki południowej obwodnicy, kierowcy omijają miasto korzystając z drogi ekspresowej S10. Za kilka lat z centrum Stargardu zniknie droga krajowa nr 20. Trasa ta obecnie prowadzi od węzła Stargard Wschód na S10 przez miejscowości Święte i Strachocin do miasta, gdzie na trasie przejazdu jest wiele przejść dla pieszych i skrzyżowań.

Obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta, zmniejszając hałas i ograniczając inne negatywne oddziaływania ruchu drogowego. Skróci się też dystans jaki będą pokonywać kierowcy. Obecnie długość DK20 od węzła Stargard Wschód przez miasto to 7,4 km, przejazd obwodnicą będzie krótszy o 2,9 km. Biorąc pod uwagę charakterystykę drogi w mieście (ograniczona prędkość, skrzyżowania i przejścia dla pieszych) obwodnica skróci czas przejazdu nawet czterokrotnie.

Trasa obwodnicy

Obwodnica Stargardu będzie jednojezdniową drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Droga rozpocznie się od węzła Stargard Wschód na połączeniu DK20 i S10. Planowana jest w ramach inwestycji przebudowa połączenia S10/DK20 po północnej stronie węzła. Trasa obwodnicy będzie prowadziła w kierunku północnym. Przejdzie przez dolinę rzeki Krąpiel, następnie drogę powiatową Strachocin – Sułkowo, gdzie zaplanowano budowę wiaduktu w ciągu drogi powiatowej. Dalej obwodnica przejdzie nad linią kolejową nr 202 Stargard – Gdańsk i włączy się w obecny przebieg DK20 około 500 metrów za granicą miasta Stargard.

Programu budowy 100 obwodnic na Pomorzu Zachodnim

W rozpisanym na lata 2020-2030 rządowym Programie budowy 100 obwodnic poza obwodnicą Stargardu znajduje się jeszcze osiem inwestycji na Pomorzu Zachodnim. Dla obwodnicy Gryfina w ciągu DK31 oraz Szczecinka w ciągu DK20 podpisaliśmy w 2021 roku umowy na realizację w formule Projektuj i buduj. W drugiej połowie ubiegłego roku na tych inwestycjach ruszyły roboty budowlane.

Dla obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13 został opracowany projekt budowlany i w tym roku uzyskana decyzja ZRID. Inwestycja planowana jest do realizacji wspólnie z II etapem obwodnicy Przecławia i Warzymic (nowy węzeł łączący A6 z DK13).

W sierpniu tego roku ogłosiliśmy przetarg na realizację obwodnicy Szwecji w ciągu DK22, w ubiegłym tygodniu wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę w tym przetargu. W listopadzie ogłosiliśmy przetarg na realizację obwodnicy Rusinowa w ciągu DK22, oferty w tym przetargu mamy poznać 16 stycznia przyszłego roku. W tym tygodniu ruszył przetarg dla obwodnicy Wałcza w ciągu DK22, oferty wykonawców powinniśmy poznać tu 22 stycznia przyszłego roku. W przyszłym roku planowany jest przetarg na obwodnicę Złocieńca w ciągu DK20. Dla obwodnicy Człopy w ciągu DK22, która jako ostatnia ze wszystkich zachodniopomorskich inwestycji z Programu 100 obwodnic uzyskała decyzję środowiskową rozstrzygane jest jeszcze przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze odwołanie od tej decyzji.

Źródło: GDDKiA w Szczecinie