Ruszyła procedura środowiskowa dla drogi ekspresowej S11 Ujście – Oborniki

Chodzież Inwestycje Najnowsze Regiony Wydarzenia

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu  wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy drogi ekspresowej S11 na odcinku Ujście – Oborniki. Decyzja ta ostatecznie zatwierdzi przebieg przyszłej drogi ekspresowej.

Spodziewany termin uzyskania DŚU to III kwartał 2022 r. Dalszy etap prac przygotowawczych to opracowanie Koncepcji programowej, która uszczegółowi rozwiązania projektowe dla zatwierdzonego w DŚU wariantu przebiegu S11.

-Jest to ostatni etap prac studialnych, po zakończeniu którego można będzie przystąpić do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji. Budowa drogi ekspresowej zostanie zrealizowana w systemie Projektuj i buduj. W pierwszej kolejności wykonawca opracuje projekt budowlany, na podstawie którego zostanie uzyskana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Decyzja ZRID umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych – informuje GDDKi A w Poznaniu.

Postępowanie przetargowe na realizację zadania w systemie Projektuj i buduj planowane jest na przełomie roku 2023 i 2024. Roboty realizowane będą w latach 2025-2028.

Przypomnijmy. Budowa drogi ekspresowej S11 Ujście – Oborniki została ujęta w projekcie Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). 

Droga ekspresowa S11 stanowi fragment trasy łączącej Katowice z Poznaniem i dalej – ze środkowym wybrzeżem Bałtyku.

(Red.)
Fot. GDDKiA