UWAGA! Stopień alarmowy CRP od 10 – 14 października!

Na sygnale Najnowsze Regiony Wydarzenia

Prezes Rady Ministrów na podstawie art 16 ust. 1 ustawy z dnia 10  czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz.796) podpisał Zarządzenie nr 197 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązujące od dnia 10 października 2019 r. od godz. 00:01, do dnia 14 października 2019 r. do godz. 23:59.

***

Wprowadzenie stopnia alarmowego ma charakter prewencyjny.

STOPIEŃ BRAVO (BRAVO?CRP) to drugi stopień alarmowy. Można go wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywanego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

Do tej pory  w Polsce stopień ten wprowadzano trzykrotnie: podczas 31 Światowych Dni Młodzieży 2016, spotkania ministerialnego dotyczące bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie w 2019 roku oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019.

 (Red.)/ UM Piła