Rządowe pieniądze na wałeckie drogi

Inwestycje Najnowsze Wałcz Wydarzenia

WAŁCZ. Kolejne środki rządowe na infrastrukturę drogową trafiły do powiatu wałeckiego i gminy miejskiej Wałcz.

Powiat wałecki otrzymał 7 702 640 złotych, natomiast gmina miejska Wałcz – 1 851 900 złotych dofinansowania. Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju dróg. Zostaną przeznaczone na poniższe zadania:

-Przebudowa dróg powiatowych: nr 2330Z na odcinku od miejscowości Przybkowo do skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Popowo i nr P 2332Z na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 178 do końca miejscowości Różewo,

-Budowa drogi gminnej lokalnej łączącej ul. Gen. W. Andersa z Al. Zdobywców Wału Pomorskiego (etap III – odcinek od km ok. 0+320 do ul. gen. W. Andersa) wraz z budową skrzyżowania z ul. W. Andersa (drogą wojewódzką nr 178) w Wałczu,

– Przebudowa oraz rozbudowa drogi gminnej nr 720042Z wzdłuż ulicy Morzyce w Wałczu.

(Red.)