800 tysięcy na szkolnictwo zawodowe

Chodzież Edukacja Najnowsze Wydarzenia

CHODZIEŻ. 22 kwietnia Starosta Chodzieski Mirosław Juraszek odebrał z rąk Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego Pauliny Stochniałek oraz Jacka Bogusławskiego czek o wartości 810 988,31 zł na realizację projektu pn. ?Doposażenie placówek szkolnictwa zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki?.

Przedmiotem projektu jest doposażenie 7 pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne wszystkich placówek publicznych kształcących zawodowo w Powiecie Chodzieskim tj. Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ) i Zespół Szkół. im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży (ZS-CH) oraz Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach (ZS-R).

Wsparciem objęto pracownie: w CKZ maszyn różnych, do projektowania; w ZS-CH: językową; w ZS-R: matematyczną, przyrodniczą, językową oraz nowo utworzoną pracownię grafiki i poligrafii cyfrowej.

Całkowita wartość projektu wynosi 954 103,90 zł, z czego kwota dofinansowania 810 988,31 zł, natomiast wkład własny powiatu 143 115,59 zł.

Projekt został dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.3.2. Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, a jego realizacja rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Powiat-chodzieski.pl