S11 Szczecinek – Piła bliżej realizacji

Najnowsze Piła Regiony

Uzyskaliśmy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla S11 pomiędzy Szczecinkiem i Piłą. Decyzja ta zatwierdza przebieg drogi ekspresowej na długości ponad 59 kilometrów, co oznacza, że możemy rozpocząć opracowanie Koncepcji programowej (KP) wraz z dokumentacją geologiczno-inżynierską. Jest to trzeci spośród siedmiu odcinków S11 w Wielkopolsce dla których uzyskaliśmy DŚU. Inwestycja realizowana będzie w latach 2026 – 2029 w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. 

– Cieszę się, że droga S11 przechodzi z fazy projektowania do fazy budowy. Wkrótce ogłosimy przetargi na budowę S11 w woj. wielkopolskim. Zależy mi, aby w najbliższych latach trasa ta została zbudowana. – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Przebieg

Nowy odcinek drogi ekspresowej S11 będzie rozpoczynał się na terenie województwa zachodniopomorskiego, na styku z realizowaną obwodnicą Szczecinka, w rejonie istniejącej DK11. Następnie będzie przebiegać w kierunku południowym, omijając po wschodniej stronie Okonek oraz po zachodniej stronie Podgaje i Jastrowie. Następnie przetnie istniejącą DK22 i linię kolejową nr 405, a na dalszym odcinku będzie przebiegać niemalże równolegle do istniejącej DK11, omijając po zachodniej stronie Płytnicę, Krępsko i Dobrzycę. Połączy się z odcinkami dróg S10 i S11 na węźle Piła Północ. Przewidziano budowę węzła drogowego Podgaje łączącego istniejącą DK11 i DK22 oraz drogę powiatową nr 1012P. Kolejny węzeł, Jastrowie, umożliwi połączenie komunikacyjne z DK22 łączącą Jastrowie i Szwecję. Po obu stronach planowanej drogi zaplanowaliśmy budowę miejsc obsługi podróżnych (MOP).

Jest DŚU, więc czas na Koncepcję programową

Teraz wykonawca (AECOM Polska) przystąpi do opracowania Koncepcji programowej. Po zakończeniu tego etapu, mając zapewnione finansowanie inwestycji, będziemy mogli ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy w systemie Projektuj i buduj. Podpisanie umowy na realizację przewidujemy obecnie na IV kwartał 2025 r. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2026-2029.

Pozostałe odcinki S11 w woj. wielkopolskim

Trwają prace projektowe dla budowy trasy S11 od granicy z woj. zachodniopomorskim do granicy z woj. opolskim. Długość projektowanej S11 w woj. wielkopolskim to około 280 km, podzielonych na następujące odcinki:

  1. Szczecinek – Piła o długości około 59 km,
  2. Piła – Ujście o długości około 20 km,
  3. Ujście – Oborniki o długości około 43 km,
  4. Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik o długości około 22 km,
  5. Kórnik – Jarocin o długości około 43 km,
  6.  Jarocin – Ostrów Wielkopolski o długości około 57 km,
  7.  Ostrów Wielkopolski – Kępno o długości około 30 km.

Dla dwóch odcinków tj. Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik i Ostrów – Kępno rozpatrywane są przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska odwołania od DŚU. Dla odcinków Ujście – Oborniki, Kórnik – Jarocin, Jarocin – Ostrów Wielkopolski toczą się postępowania o wydanie DŚU.

Dla odcinka Piła – Ujście planujemy złożyć wniosek o DŚU w III kwartale br.

Wkrótce ogłosimy przetarg na dobudowę II jezdni na obwodnicy Kępna, pomiędzy węzłami Kępno Wschód i Baranów oraz zaprojektowanie i budowę S11na odcinku Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik. Ponadto, w przyszłym roku planujemy ogłosić postępowanie przetargowe dla kolejnego odcinka S11 tj. Ostrów Wielkopolski – Kępno.

gddkia