Trzcianka oddawała krew

Najnowsze Regiony Trzcianka Wydarzenia

13 września br., na parking przy Liceum Ogólnokształcącym w Trzciance odbyła się akcja poboru krwi, zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.

Jak poinformował Pan Edward Henyk, do punktu zbiórki zgłosiło się 21 osób, z których 11 mogło oddać krew. Łącznie zebrano 5 L krwi.

Wszystkim krwiodawcom serdecznie dziękujemy oraz zapraszamy do udziału w kolejnych akcjach!