Są pieniądze na badania konserwatorskie kościoła w Brokęcinie

Inwestycje Kultura Najnowsze Wydarzenia Złotów

ZŁOTÓW. 25 marca w Starostwie Powiatowym w Złotowie zawarto umowę o udzielenie dotacji celowej na badania konserwatorskie w kościele filialnym pw. św. Kazimierza w Brokęcinie. W obecności Skarbnika Powiatu Grzegorza Piękosia podpisali ją Starosta Złotowski Ryszard Goławski i jego zastępczyni Małgorzata Sameć oraz ks. Piotr Szczepaniuk, proboszcz parafii pw. Matki Bożej od Wykupu Niewolników w Okonku.

Dotacja w wysokości 17.500 złotych spożytkowana zostanie na wykonanie badań konserwatorskich pierwotnej dekoracji malarskiej ścian stropu i empor kościoła wraz z wyposażeniem w zabytkowej świątyni w Brokęcinie.

Warto przypomnieć, że kościół, o którym mowa, został wzniesiony w 1582 roku przez założycieli i właścicieli wioski. Posiada konstrukcję zrębową – został zbudowany bez użycia gwoździ. Jest zabytkiem klasy I.

(zlotow-powiat.pl)
Fot. kościoła: zabytek .pl