Mieszkańcy Samborska domagają się remontu drogi. I piszą petycję

Inwestycje Najnowsze Wydarzenia Złotów

SAMBORSKO. 23 marca na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej w Jastrowiu, radna Rady Miejskiej Elżbieta Magda, która pełni również funkcję sołtysa wsi Samborsko, poruszyła problem złego stanu drogi dojazdowej właśnie do Samborska.

Pani sołtys wraz z mieszkańcami oraz użytkownikami drogi powiatowej 1020P do Samborska zapowiedziała podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na tym odcinku drogi. Powołując się na zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia poruszających się drogą uczestników przygotowują petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Zarządu Powiatu Złotowskiego.

Jak wskazane jest w petycji, wspomniany odcinek drogi jest w katastrofalnym stanie, a wszelkie próby poprawy tego stanu rzeczy do tej pory nie przynosiły żadnego skutku.

Poniżej publikujemy treść przygotowanej petycji, pod którą trwa zbieranie podpisów osób zainteresowanych podjęciem działań związanych z remontem nawierzchni tego odcinka drogi powiatowej.

Małgorzata Krause

 UGiM Jastrowie