Sektor usług wspólnych dla biznesu 2023: dalszy rozwój, wzrost zatrudnienia, wyższe zarobki, praca w modelu hybrydowym

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia
Rosnąca liczba studentów szansą na skuteczniejsze rekrutacje Lokalizacja najprężniej działających centrów usług wspólnych w miastach, które są dużymi ośrodkami akademickimi działa korzystnie na rzecz sektora. Dla branży BSS studenci i absolwenci uczelni wyższych są jedną z najważniejszych grup, wśród których rekrutowani są pracownicy.
Dlatego pozytywną informacją dla branży jest zatrzymanie wieloletniego spadku liczby studentów w Polsce – według GUS w roku akademickim 2022/2023 wzrosła ona o około 0,2 proc – Utrzymanie drugi rok z rzędu wzrostu liczby studentów jest pozytywną informacją dla branży. W skali całego kraju obserwujemy także trend dostosowywania oferty edukacyjnej uczelni wyższych do potrzeb zgłaszanych przez rynek pracy. Przykładem może być coraz większy dostęp do kierunków w obszarze uczenia maszynowego, IoT czy zaawansowanej analizy danych. Jak podaje GUS, studenci w Polsce najchętniej wybierają kierunki biznesowo-prawne (22,6 proc.) oraz techniczne (14 proc.).
– W dłuższej perspektywie wpłynie to pozytywnie na dostępność poszukiwanych talentów – wyjaśnia Michał Kramek Senior Data Analyst w Grafton Recruitment. Praca zdalna i hybrydowa w 3/4 firm Model pracy zdalnej jest – i będzie – istotnym czynnikiem wpływającym na wybór potencjalnego pracodawcy i chęć pozostania w obecnej pracy.
W badaniu przeprowadzonym na potrzeby raportu „Business Services 2023” żaden z badanych pracowników nie wyraził chęci pracy w formule w pełni stacjonarnej, a aż 65% respondentów zadeklarowało, że w przypadku konieczności powrotu do stacjonarnego modelu pracy, będzie szukało nowego pracodawcy.
– Początek 2023 roku to finał trwających dwa lata prac i konsultacji w sprawie przepisów wprowadzających pracę zdalną do Kodeksu pracy. Z naszych analiz wynika, że 80 proc. firm nie przewiduje zmian w formule zatrudnienia w związku z wejściem w życie nowych regulacji. Tylko ok. 3 proc. badanych firm deklaruje  przyszłości rezygnację z pracy w pełni zdalnej na rzecz modelu hybrydowego – komentuje Ewa Michalska, Dyrektor Operacyjna Grafton Recruitment.
Niemal ¾ ankietowanych firm sektora BSS pracowało w ub. roku w formule hybrydowej, w modelu w pełni zdalnym 12 proc. Zgodnie z przewidywaniami tym roku będzie podobnie. Jednocześnie zaledwie 13,3 proc. przedsiębiorstw planuje pracę stacjonarną.
Firmy deklarujące chęć powrotu do stacjonarnego systemu pracy, w zdecydowanej większości (60,9 proc.) nie planują podwyżek wynagrodzeń z tego tytułu. Tylko nieco ponad 8,7 proc. podniesie pensje wszystkich pracowników. 30,4 proc. liczy się z tym, że w wyniku decyzji o powrocie do biur część pracowników może zmienić miejsce zatrudnienia.
– Praca zdalna jest już standardem, mimo to kandydaci wciąż mocno podkreślają te opcję w swoich oczekiwaniach. Obawiają się, że po pandemii nie będą mogli pracować w tym modelu, nie chcą stracić tego benefitu – wyjaśnia Ewa Michalska, dyrektor operacyjna Grafton Recruitment.
Pełna treść raportu „Business Services 2023” jest dostępna pod linkiem:
https://www.grafton.pl/pl/raport-wynagrodzen-w-sektorze-bss-2023
„Business Services 2023” to już siódma edycja raportu Grafton Recruitment. Przygotowane na przełomie 2022 i 2023 opracowanie zawiera analizę stawek wynagrodzeń dla ponad 69 ról w sektorze BSS, analizę potencjału inwestycyjnego oraz zatrudnienia w siedmiu polskich miastach.
Raport dopełniają komentarze ekspertów dotyczące aktualnej sytuacji na rynku centrów usług wspólnych oraz prognoz i możliwych kierunków rozwoju sektora. Grafton Recruitment to międzynarodowa firma rekrutacyjna działająca od 1982 roku, specjalizująca się w rekrutacjach na stanowiska specjalistyczne, kierownicze średniego i wyższego szczebla. Poprzez sieć dziewięciu lokalnych oddziałów w największych polskich miastach wspiera firmy i kandydatów w rekrutacjach w obszarze pracy stałej i tymczasowej, outsourcingu, IT contractingu i RPO. Wachlarz usług dopełnia doradztwo inwestycyjne i doradztwo HR, analizy i raporty rynkowe. Grafton Recruitment jest też wyłącznym dostawcą narzędzi Thomas International w Polsce. Od 2018 roku jest częścią Gi Group Holding, międzynarodowej agencji pracy należącej do czołówki światowych liderów branży rozwiązań rekrutacyjnych, z biurami w 57 krajach w Europie, Azji, Afryce i Amerykach.
Więcej:
www.grafton.pl