Senat obniża cenę gazu!

Najnowsze Piła Polityka Regiony Wydarzenia

Senat stanął w obronie pokrzywdzonych skokowym wzrostem cen gazu. Wczoraj wieczorem Senat przyjął poprawki senatora Adama Szejnfelda rozszerzające katalog podmiotów uprawnionych do zmniejszonej taryfy cen na gaz zawarty w „ustawie gazowej”, czyli w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

 Koalicja Obywatelska, cała opozycja demokratyczna, opowiedziała się za przyjęciem poprawek wspierających polskich mikroprzedsiebiorców oraz małe i średnie firmy. Wsparliśmy też ważne społecznie i publiczne instytucje oraz podmioty w tym samorząd terytorialny. Poniżej prezentujemy jakie podmioty i instytucje objęliśmy ochronną taryfą cen gazu:

 

 1. Przedsiębiorczość:

 

 1. Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie firmy.
 2. Zakłady Pracy Chronionej
 3. Parki Naukowo-Techniczne

 

 1. Sport i rekreacja:

 

 1. Kluby sportowe
 2. Obiekty sportu i rekreacji

 

 • Transport publiczny:

 

 1. Zakłady Komunikacji Miejskiej

 

 1. Państwo oraz samorządowe służby odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo:

 

 1. Państwowa Straż Pożarna
 2. Policja
 3. Straże Miejskie

 

 1. Szczególne instytucja o ograniczonych środkach na działalność:

 

 1. Izby wytrzeźwień
 2. Ośrodki rehabilitacji osób niepełnosprawnych

 

 1. Podmioty zajmujące się środowiskiem:

 

 1. Instytucje ochrony przyrody oraz edukacji w tym zakresie
 2. Ogrody botaniczne
 3. Ogrody zoologiczne
 4. Schroniska dla zwierząt

 

 • Podmioty ważne ze względu na swoje znaczenie społeczne:

 

 1. Rodzinne Ogary Działkowe

 

Warto podkreślić, iż oprócz ustawy „gazowej” nie mniej ważne dla celu obniżenia cen i kosztów działalności były nasze poprawki zgłoszone do ustawy VAT-owskiej, czyli ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Dołączyliśmy w niej do katalogu obniżanego VAT m.in. pellet, węgiel, koks, czyli paliwa wykorzystywane przez bardziej ubogą, niezamożną część społeczeństwa, czy gaz skroplony i olej opałowy, wykorzystywany wszędzie tam, gdzie państwo nie doprowadza do zabudowań gazu przewodowego. Skreśliliśmy też przepisy nakazujące przedsiębiorcom realizację propagandy i reklamowania rządu PiS.

 

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile