Seniorze, przeczytaj! To oferta dla Ciebie!

Najnowsze Piła

Od 1 września  mieszkańcy Piły, którzy ukończyli 60 rok życia i są zameldowani w Pile,  mogą ubiegać się o Pilską Kartę Seniora.

Głównym celem Pilskiej Karty Seniora  jest wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia osób powyżej 60 roku życia, jak również zwiększenie dostępu do dóbr kultury i wydarzeń rekreacyjno ? sportowych, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku pilskich Seniorów.

Jak uzyskać Pilską Kartę Seniora?

Warunkiem uzyskania Pilskiej Karty Seniora jest posiadanie Pilskiej Karty Miejskiej oznaczonej imieniem i nazwiskiem oraz numerem karty wydawanej przez Miejski Zakład Komunikacji w Pile.

Jeśli Senior nie posiada Pilskiej Karty Miejskiej na wniosek Seniora zostanie mu ona wydana w Biurze Obsługi Klienta Miejskiego Zakładu Komunikacji w Pile przy alei Piastów.

Aby otrzymać Pilską Kartę Seniora należy wypełnić prosty wniosek  o wydanie  Karty i złożyć go w:

– Biurze Obsługi Klienta Miejskiego Zakładu Komunikacji w Pile przy alei Piastów w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -18.00 w soboty w godz. 9.00 -13.00,

– Urzędzie Miasta Piły w Biurze Obsługi Interesantów – stanowisko nr 7, przy placu Staszica 10, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30,

– Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Piły w Galerii Handlowej IBI przy alei Powstańców Wielkopolskich 162 w każdą sobotę i każdą czynną niedzielę w godz. 11.00 – 18.00.

Bezpłatnie i bezterminowo  na odwrocie Pilskiej Karty Miejskiej umieszczone będzie logo Pilskiej Karty Seniora.

Z tak oznakowaną Kartą senior będzie miał dostęp do  zakupu wielu produktów i usług po obniżonych cenach.

 pila.pl