Skargi na oszustwa przy oznaczaniu promocji

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Od 1 stycznia br. weszła w życie ustawa wprowadzająca do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę tzw. Omnibus, która reguluje kwestie niezgodności produktu z umową, rękojmią i gwarancją. Dodatkowo wprowadzono np. zakaz zamieszczania fałszywych recenzji produktów – pozytywnych na własny temat oraz negatywnych o produktach konkurencji.

Jak informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który sprawuje nadzór nad stosowaniem nowych zasad, od klientów wpływają już pierwsze skargi na praktyki handlowców. Urząd będzie monitorował rynek wraz z Inspekcją Handlową.

Przypomnijmy, że za naruszenie ustawy w kwestii nieuczciwej praktyki rynkowej UOKiK może nałożyć kary w wysokości 10% rocznego obrotu firmy.

źródło: rp.pl