Słowa pochwały dla dyrekcji i pracowników szpitala

Biznes Inwestycje Najnowsze Wydarzenia Zdrowie Złotów

Starosta złotowski Ryszard Goławski oraz członkowie Zarządu Powiatu Złotowskiego: Wiesław Fidurski, Henryk Trawiński i Ryszard Król spotkali się z dyrektorem Szpitala Powiatowego w Złotowie Arturem Bobrukiem i jego zastępcami: Robertem Sokołowskim i Sabiną Chwarścianek.

Starosta złotowski Ryszard Goławski złożył podziękowania za roczną pracę nowej dyrekcji placówki oraz za kolejne sukcesy zarówno dyrekcji, jak i wszystkich pracowników złotowskiej lecznicy. Tym razem bowiem szpital w Złotowie otrzymał certyfikat „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”.

Zarówno starosta, członkowie zarządu, jak i dyrektor placówki złożyli serdeczne podziękowania całej załodze, dzięki której szpital stawia kolejne kroki prowadzące do jego rozwoju. – Certyfikat jest dla nas istotny z kilku powodów. Dbamy o bezpieczeństwo zdrowotne naszego personelu, co jest dla nas bardzo ważne. Certyfikat daje także szansę na podpisywanie lepszych dla naszej placówki kontraktów z NFZ. Jego posiadanie jest niezbędne do uzyskania kolejnych certyfikatów jakości, jak np. ISO – wyjaśnia dyrektor szpitala Artur Bobruk.

Certyfikat „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” został przyznany Szpitalowi Powiatowemu w Złotowie, jako jednemu z 52 szpitali w całym kraju. Certyfikat przyznano za przestrzeganie standardów bezpieczeństwa oraz działania na rzecz popularyzacji praktyk zapewniających możliwie najbezpieczniejsze środowisko pracy dla personelu medycznego. Szacuje się, że w polskich szpitalach co roku dochodzi do 37 tys. zranień związanych z używaniem sprzętu medycznego przez pracowników ochrony zdrowia. Takie wypadki niosą za sobą poważne konsekwencje, m.in. potencjalne choroby zakaźne, wysoką absencję w pracy i dłuższy powrót do zdrowia chorych. Złotowski szpital przestrzega 11 zasad, jakie wymagane są przy certyfikacji. A są to m.in.: zapewnienie środków eliminujących lub ograniczających stopień narażenia na ekspozycję na materiał zakaźny, posiadanie procedur postępowania w przypadku narażenia na ekspozycję na materiał zakaźny oraz prowadzenie rejestru wszystkich zranień i zakłuć.
– Certyfikat „Bezpieczny Szpital” to wyróżnienie dla placówki medycznej, a równocześnie jej wizytówka, która niejednokrotnie ułatwia pacjentom wybór lecznicy – podkreślił w rozmowie z „Kurierem Medycznym” prof. Wojciech Zegarski, krajowy konsultant w dziedzinie chirurgii onkologicznej. Dodatkowo posiadanie wspomnianego certyfikatu ułatwia szpitalom pozyskiwanie certyfikatów ISO, na przykład jakości leczenia.https://zlotow-powiat.pl/asp/slowa-pochwaly-dla-dyrekcji-i-pracownikow-szpitala,9,artykul,1,2454
(ab)