Smutna wiadomość…

Najnowsze Piła Senior
Zmarła pani Bronisława Hałaburda. Pilanka, najstarsza śpiewaczka pilskiego chóru „Halka” żyła 101 lat.
Pani Bronisława urodziła się 1 marca 1921 roku w Swojatyczach, wówczas polskim miasteczku na Kresach Wschodnich (dzisiejsza Białoruś). Do Piły z całą rodziną przyjechała w sierpniu 1945 roku.
Wielką pasją pani Bronisławy było śpiewanie. Od 1947 roku występowała w chórze kościelnym, a od 1958 roku przez dziesiątki lat była głosem, pilskiego chóru „Halka”.
Bronisława Hałaburda wychowała czworo dzieci, doczekała się 7 wnuków, 4 prawnuków i 2 praprawnuczków. Zapisała się na zawsze w sercach wielu osób.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w środę o godzinie 12.00 w kościele pw. św. Józefa w Pile. Godzinę później rozpocznie się uroczystość na cmentarzu komunalnym.