Sołectwo Śmieszkowo nagrodzone!

Najnowsze Wydarzenia Złotów

KRAJENKA. 11 listopada w Krajence odbyła się uroczysta Gala podsumowująca aktywne sołectwa subregionu północnej wielkopolski w ramach IX edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”, zorganizowana przez Urząd Marszałkowski województwa Wielkopolskiego.

Śmieszkowska Grupa Odnowy Wsi pod przewodnictwem Krzysztofa Chyży we współpracy z pracownikiem Urzędu Gminy Panią Eweliną Ewald przygotowała projekt pn. „Poprawa użyteczności Sali Wiejskiej i jej zaplecza kuchennego w Śmieszkowie”.

Głównym celem projektu było pozyskanie dofinansowania na zakup dwóch klimatyzatorów do kuchni na Sali Wiejskiej. Dzięki tej inwestycji znacznie poprawi się jakość pracy w kuchni podczas równego rodzaju przedsięwzięć na rzecz społeczności sołectwa Śmieszkowo.

Na uroczyste wręczenie nagród udał się Wójt Gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek wraz z liderem Śmieszkowskiej Grupy Odnowy Wsi Krzysztofem Chyży.

Nagrodą w konkursie były środki finansowe w kwocie 7000 zł. Należy jednak podkreślić, iż cały projekt inwestycyjny wynosi 13935,90 zł. Pozostała część jest wkładem własnym Gminy w kwocie 4400 zł oraz sołectwa Śmieszkowo ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 2535,90.

-Nagroda ta nie byłaby możliwa gdyby nie zaangażowanie śp. Henryka Kalkowskiego poprzedniego lidera Śmieszkowskiej Grupy Odnowy Wsi. To właśnie Pan Henryk zapoczątkował funkcjonowanie tej grupy i nadał jej od samego początku jeden cel. A był nim ROZWÓJ Śmieszkowa! – dodaje Krzysztof Chyży.

Całe przedsięwzięcie zostanie zrealizowane do końca roku 2021.

Materiał prasowy