Sołtysi się spotkali

Chodzież Najnowsze Wydarzenia

BUDZYŃ. 4 sierpnia w Urzędzie Gminy Budzyń odbyła się narada sołtysów. Spotkaniu przewodniczył Wójt Gminy Budzyń, Marcin Sokołowski.

Podczas spotkania omawiany był temat organizacji tegorocznych dożynek gminnych i wiejskich oraz ustalenie terminów zebrań wiejskich, na których będą podejmowane uchwały dotyczące rozdysponowania środków w ramach funduszu sołeckiego.

(Red.)

 Fot.budzyn.pl