Spotkanie Posła na Sejm RP Pana Marcina Porzucka z druhami z OSP Budzyń

Najnowsze

BUDZYŃ. W dniu 4 stycznia 2023 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzyniu odbyło się spotkanie robocze druhów miejscowej jednostki z Posłem na Sejm RP Panem Marcinem Porzuckiem.

W trakcie spotkania strażacy zaprezentowali posłowi remizę oraz jej wyposażenie. Rozmawiano o bieżącej działalności, o historii Jednostki, a także o planach na funkcjonowanie OSP Budzyń. Poruszono również kwestie potrzeb ochotniczych straży pożarnych. Rozmawiano o możliwościach dofinansowania ochotniczych straży pożarnych oraz wsparciu w pozyskaniu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

samorząd.gov.pl